ΔΕΚ: Απόρριψη προσφυγής Ουγγαρίας κατά Σλοβακίας για τη σήμανση των κρασιών

0

Απορρίφθηκε από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η προσφυγή που άσκησε η Ουγγαρία κατά της Σλοβακίας, με αντικείμενο την ονομασία κρασιών της περιοχής Tokaj, στα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών. Το προσφεύγον κράτος ισχυριζόταν ότι η Σλοβακία δεν είχε δικαίωμα να αλλάξει την γλώσσα στην οποία καταχωρούνται τα κρασιά της περιοχής στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων E-Bacchus. Η εν λόγω βάση λειτουργεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εξυπηρετεί την συγκέντρωση και καταχώριση των προστατευόμενων σημάτων και ονομασιών στον τομέα της οινοποιίας.

Το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε τις αιτιάσεις της Ουγγαρίας ότι η αλλαγή στην γλώσσα καταχώρισης δημιουργούσε κίνδυνο για σύγχυση των καταναλωτών και πρόκληση ζημίας για τα κρασιά παραγωγής της περιοχής Tokaj. Αντίθετα, δέχθηκε ότι η αλλαγή –που έγινε το 2010- έλαβε χώρα για καθαρά τεχνικούς λόγους και δεν επρόκειτο να επηρεάσει στο ελάχιστο την αξιοπιστία των Ούγγρων οινοπαραγωγών της περιοχής Tokaj, ούτε την προστασία του σήματός για τα κρασιά παραγωγής τους.

 

Σχόλια