ΔΕΚ: Απόρριψη σήματος σε τρόφιμα με το πρόθεμα «Mac» ή « Mc »

0

 

Κατά το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ, η φήμη των σημάτων της McDonald’s εμποδίζει την καταχώριση, για τα τρόφιμα ή τα ποτά, σημάτων που συνδυάζουν το πρόθεμα «Mac» ή « Mc » με το όνομα ενός τροφίμου ή ποτού.

Το 2008, η εταιρεία Future Enterprises, με έδρα τη Σιγκαπούρη, υπέβαλε αίτηση καταχωρίσεως του σήματος της Ένωσης MACCOFFEE για τρόφιμα και ποτά, η οποία έγινε δεκτή το 2010 από το EUIPO (Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρώην ΓΕΕΑ). Κατόπιν αυτού, η αμερικανική εταιρεία McDonald’s ζήτησε να κηρυχθεί άκυρο το εν λόγω σήμα, επικαλούμενη το προγενέστερο σήμα της Ένωσης McDONALD’S, του οποίου είναι δικαιούχος, καθώς και 12 άλλα σήματα για υπηρεσίες ταχείας εστιάσεως, των οποίων είναι δικαιούχος και τα οποία περιέχουν τα λεκτικά στοιχεία «Mc» ή «Mac» ως προθέματα . Το 2013, το EUIPO έκανε δεκτή την αίτηση της McDonald’s, λαμβάνοντας υπόψη τη φήμη του σήματος McDONALD’S για τις υπηρεσίες εστιάσεως και το γεγονός ότι το κοινό μπορούσε να συνδέσει τα επίμαχα σήματα (με συνέπεια η Future Enterprises να μπορεί να αποκομίσει αθέμιτο όφελος από τη φήμη του σήματος McDONALD’S). Η Future Enterprises ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ακυρώσει την απόφαση του EUIPO.

Με την απόφαση που εξέδωσε σήμερα, το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει την προσφυγή της Future Enterprises, επικυρώνοντας την απόφαση του EUIPO.

Το Γενικό Δικαστήριο επισημαίνει, κατ’ αρχάς, ότι το σήμα MACCOFFEE και τα σήματα της McDonald’s που χαίρουν προστασίας παρουσιάζουν ορισμένου βαθμού ομοιότητα από φωνητικής και εννοιολογικής απόψεως, η οποία οφείλεται στο αντίστοιχο αρχικό τους τμήμα, ήτοι στα στοιχεία «mac» και «mc».

Ακολούθως, το Γενικό Δικαστήριο επικύρωσε τις εκτιμήσεις του EUIPO σύμφωνα με τις οποίες, λόγω ακριβώς του συνδυασμού του στοιχείου «mac» με το όνομα ενός ποτού στο σήμα MACCOFFEE, το ενδιαφερόμενο κοινό μπορεί να συσχετίσει το σήμα αυτό με την οικογένεια σημάτων «Mc» της McDonald’s και να συνδέσει νοητικώς τα αντιπαρατιθέμενα σήματα. Πράγματι, το στοιχείο «mac» στο σήμα MACCOFFEE γίνεται αντιληπτό ως πανομοιότυπο ή ισοδύναμο με το αρχικό στοιχείο «mc» στων σημάτων της McDonald’s. Εξάλλου, η δομή του σήματος MACCOFFEE παρουσιάζει μεγάλη ομοιότητα με αυτή των σημάτων της οικογενείας Mc, που συνδυάζουν το πρόθεμα «Mc» με το όνομα ενός τροφίμου.

Τέλος, το Γενικό Δικαστήριο επικυρώνει την ανάλυση του EUIPO, σύμφωνα με την οποία η άνευ ευλόγου αιτίας χρήση του σήματος MACCOFFEE προσπορίζει αθέμιτο όφελος από τη φήμη των σημάτων της McDonald’s.

Σχόλια