ΔΕΚ: Εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη μεταφορά των ζώων και εκτός ΕΕ

0

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκρινε την περασμένη Πέμπτη, ότι το νομοθετικό πλαίσιο για την ορθή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά τους, ισχύει και για τη μεταφορά ζώων εκτός των ορίων της ΕυρωπαΊκής Ένωσης.

Η υπόθεση αφορούσε στην άρνηση των γερμανικών αρχών να επιτρέψουν σε εταιρεία εξαγωγών, την εξαγωγή βοοειδών στο Ουζμπεκιστάν, διότι η εταιρεία δεν είχε λάβει τα προβλεπόμενα από την ευρωπαϊκή νομοθεσία μέτρα για τη μεταφορά τους.

Η εταιρεία προσέφυγε σε γερμανικό δικαστήριο, ισχυριζόμενη ότι οι σχετικοί κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους απαιτείται μία ώρα ανάπαυσης και σίτισης των ζώων, κάθε δεκατέσσερις ώρες ταξιδιού, ισχύουν μόνο για μεταφορές εντός της Ένωσης. Όμως, το δικαστήριο υπέβαλλε προδικαστικό ερώτημα ενώπιον του ΔΕΚ, το οποίο απεφάνθη ότι το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο χρήζει εφαρμογής και για μεταφορές ζώων σε χώρες εκτός της Ε.Ε.

«Σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο νομοθετικό πλαίσιο, για μακρινές μεταφορές ζώων ανάμεσα σε κράτη μέλη της Ε.Ε. και τρίτα κράτη, οι διοργανωτές της μεταφοράς πρέπει να συμμορφώνονται με το ημερολόγιο ταξιδίου, στο οποίο καθορίζονται αναλυτικά οι στάσεις για πότισμα και ανάπαυση των ζώων» όπως αναφέρεται στην απόφαση του Δικαστηρίου.