Δ.Ε.Κ.: Η αποζημίωση εργαζομένου που έχει λάβει γονική άδεια υπολογίζεται βάσει των αποδοχών σε πλήρη χρόνο εργασίας

0

Το τοπίο των περιπτώσεων απόλυσης εργαζομένων στη διάρκεια της γονικής άδειας που έχουν λάβει ξεκαθαρίζει το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Δ.Ε.Κ.), με αφορμή προδικαστικό ερώτημα που του έθεσε το Αναιρετικό Δικαστήριο του Βελγίου.
Έχοντας ως πυρήνα του σκεπτικού του το γεγονός ότι «ο περιορισμός των δικαιωμάτων που απορρέουν από σχέση εργασίας σε περίπτωση λήψεως γονικής άδειας, θα μπορούσε να αποτρέψει τον εργαζόμενο από το να λάβει τέτοια άδεια και να ενθαρρύνει τον εργοδότη να απολύσει κατά προτίμηση όσους εργαζόμενους τελούν σε γονική άδεια», το Δ.Ε.Κ. έκρινε ότι η αποζημίωση εργαζομένου πλήρους απασχόλησης λόγω απολύσεως κατά το διάστημα που αυτός έχει λάβει γονική άδεια μερικού χρόνου, υπολογίζεται με βάση τις αντιστοιχούσες σε πλήρη χρόνο εργασίας αποδοχές.
Αφορμή για να ασχοληθεί το Δικαστήριο με το ζήτημα ήταν η περίπτωση της Βελγίδας Χ. Μέερτς, η οποία από το 1992 εργαζόταν σε εταιρία με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, δυνάμει συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου. Από τον Νοέμβριο του 1996 υπήχθη σε διάφορες μορφές διακοπής της επαγγελματικής σταδιοδρομίας της και από τον Νοέμβριο του 2002 άρχισε να εργάζεται με μειωμένο κατά 50% ωράριο λόγω γονικής άδειας. Εννιά ημέρες προτού λήξει η άδειά της, τον Μάιο του 2003, η Μέερτς απολύθηκε χωρίς να τηρηθεί η προθεσμία καταγγελίας της σύμβασής της και έλαβε αποζημίωση η οποία υπολογίστηκε βάσει των αποδοχών της κατά τον χρόνο της απόλυσης. Ωστόσο, ο μισθός της ήταν μειωμένος την περίοδο εκείνη κατά το ήμισυ, λόγω της γονικής άδειας. Η υπάλληλος προσέφυγε στη βελγική Δικαιοσύνη για να επιλυθεί η διαφορά και το Αναιρετικό Δικαστήριο του Βελγίου υπέβαλε προδικαστικό ερώτημα στο Δ.Ε.Κ. Το τελευταίο, ερμηνεύοντας τη διάταξη για τη γονική άδεια, αποφάνθηκε ότι στόχος της είναι «να αποτρέψει απώλεια ή περιορισμό δικαιωμάτων που πηγάζουν από τη σχέση εργασίας –κεκτημένων ή υπό κτήση–, τα οποία έχει ήδη ο εργαζόμενος κατά την έναρξη της άδειας και να εξασφαλίσει ότι με τη λήξη της άδειας αυτής ο εργαζόμενος θα παραμείνει, όσον αφορά τα δικαιώματα αυτά, στην ίδια κατάσταση με αυτή στην οποία βρισκόταν πριν από την άδεια». Συνεπώς, η Μέερτς δικαιούται να αποζημιωθεί με βάση τις αποδοχές της σε πλήρη χρόνο δουλειάς.

Σχόλια