ΔΕΚ: Ο αποκλεισμός των Γάλλων ομοφυλοφίλων από την αιμοδοσία, εξετάζεται ως συμβατός με το ευρωπαϊκό δίκαιο

0

(Απόφαση στην υπόθεση C-528/13)

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με απόφαση του σε προδικαστικό ερώτημα γαλλικού δικαστηρίου, έκρινε ότι ο οριστικός αποκλεισμός από την αιμοδοσία, ανδρών οι οποίοι είχαν ομοφυλοφιλικές επαφές, μπορεί να μην είναι αντίθετος στο ευρωπαϊκό δίκαιο, εάν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο, εάν ένας άνδρας είχε σεξουαλικές επαφές με άνδρες, επιβάλλεται οριστικός αποκλεισμός του από την αιμοδοσία, ώστε να μην μεταδοθούν στους αποδέκτες της αιμοδοσίας σοβαρά λοιμώδη νοσήματα, όπως είναι ο ιός HIV.

Το ΔΕΚ απεφάνθη καταρχάς ότι το γαλλικό δικαστήριο το οποίο έθεσε το ερώτημα, θα πρέπει να εξακριβώσει, αν, σε περιπτώσεις ανδρών που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες, υφίσταται στη Γαλλία υψηλός κίνδυνος μεταδόσεως μέσω του αίματος σοβαρών λοιμωδών νοσημάτων, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης επιδημιολογικής κατάστασης της χώρας, καθώς σύμφωνα με τα δεδομένα που παρασχέθηκαν στο δικαστήριο, το ήμισυ των νέων μεταδόσεων του ιού HIV αφορά άνδρες οι οποίοι είχαν ομοφυλοφιλικές επαφές, ενώ τα πρόσωπα αυτά αντιπροσωπεύουν την πλέον πληττόμενη από τον ιό πληθυσμιακή ομάδα.
 
Σε δεύτερο στάδιο, το γαλλικό δικαστήριο θα πρέπει να εξακριβώσει αν ο εν λόγω αποκλεισμός από την αιμοδοσία είναι σύμφωνος με την αρχή της ίσης μεταχείρισης λόγω γενετήσιου προσανατολισμού, διότι αν και ο προβλεπόμενος από τη γαλλική νομοθεσία αποκλεισμός, συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης λοιμώδους ασθένειας στους αποδέκτες του αίματος, είναι πιθανό να είναι αντίθετος στην αρχή της αναλογικότητας. Το ΔΕΚ καλεί το γαλλικό δικαστήριο να διαπιστώσει, ότι δεν υφίστανται αποτελεσματικές τεχνικές διαγνώσεως, ή μέθοδοι για τον εντοπισμό επικίνδυνων σεξουαλικών συμπεριφορών, οι οποίες να είναι λιγότερο καταναγκαστικές από τον οριστικό αποκλεισμό, αλλά παράλληλα να διασφαλίζουν την προστασία της υγείας των αποδεκτών.