ΔΕΚ: Παράνομος ο αποκλεισμός υπηκόων άλλων κρατών – μελών για τη θέση του προέδρου ιταλικής λιμενικής αρχής

0

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο γενικός αποκλεισμός των υπηκόων άλλων κρατών-μελών από την πρόσβαση στη θέση του προέδρου ιταλικής λιμενικής αρχής συνιστά διάκριση λόγω ιθαγένειας, η οποία απαγορεύεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ειδικότερα, η υπόθεση αφορούσε την ακύρωση του διορισμού ενός Έλληνα πολίτη στη θέση του Προέδρου της Λιμενικής Αρχής, στο Μπρίντιζι της Ιταλίας.

Συγκεκριμένα, το 2010, ημερομηνία λήξης της θητείας του προέδρου της Λιμενικής Αρχής του Μπρίντιζι, ο Ιταλός υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ξεκίνησε διαδικασία διορισμού νέου προέδρου, έργο του οποίου είναι να εξασφαλίζει την πλοϊμότητα στη λιμενική ζώνη και να εκπονεί, τόσο το ρυθμιστικό λιμενικό σχέδιο, όσο και το τριετές επιχειρησιακό σχέδιο.

Έτσι, το 2011, ο υπουργός διόρισε τον Έλληνα υπήκοο Η. Χαραλαμπίδη.
Ωστόσο, ο απορριφθείς Ιταλός υποψήφιος άσκησε προσφυγή ενώπιον του περιφερειακού Διοικητικού Δικαστηρίου της Απουλίας και ζήτησε την ακύρωση της απόφασης, υποστηρίζοντας ότι δεν επιτρεπόταν να διοριστεί ο κ. Χαραλαμπίδης πρόεδρος, εφόσον δεν είχε ιταλική ιθαγένεια.
To Consiglio di Stato (Διοικητικό Δικαστήριο) στράφηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο οποίο και υπέβαλε σχετικά προδικαστικά ερωτήματα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρνε ότι ένας τέτοιος αποκλεισμός αποτελεί διάκριση λόγω ιθαγένειας, η οποία αντίκειται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.
 

Σχόλια