ΔΕΚ: Πράσινο φως σε σύνταξη χηρείας σε ομόφυλο ζευγάρι

0

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απεφάνθη ότι σύντροφος ιδίου φύλου καταχωρισμένης συμβιώσεως δύναται να δικαιούται σύνταξη χηρείας στο πλαίσιο του επαγγελματικού συστήματος κοινωνικής ασφαλίσεως.

Το 2005 και μετά το θάνατο του συντρόφου του ενδυματολόγου στο Βέλγιο, ο Γερμανός Ταντάο Μαρούκο υπέβαλε αίτηση για προδικαστική απόφαση στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για να μάθει εάν η άρνηση χορήγησης της συντάξεως επιζώντος σε σύντροφο καταχωρισµένης συµβιώσεως αποτελεί δυσµενή διάκριση, η οποία απαγορεύεται βάσει της κοινοτικής οδηγίας για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία. Μεταξύ άλλων, σκοπός της οδηγίας είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού.

Ο Ταντάο Μαρούκο, διατηρεί το δικαίωμα που παρέχει σε ανάλογες περιπτώσεις η γερμανική νομοθεσία έπειτα από την συνομολόγηση συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης το 2001 με τον αποθανόντα ενδυματολόγο με τον οποίο διατηρούσε ερωτική σχέση.

Ο τελευταίος ήταν ασφαλισμένος στον συνταξιοδοτικό οργανισμό του καλλιτεχνικού προσωπικού των γερμανικών θεάτρων από τον οποίο ο Μαρούκο διεκδίκησε σύνταξη χηρείας, μετά το θάνατό του συντρόφου του το 2005.

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διαπίστωσε, υπό το πρίσµα της αποφάσεως περί παραποµπής, ότι η Γερµανία, μολονότι επιτρέπει τη σύναψη γάμου µόνο σε πρόσωπα διαφορετικού φύλου, θέσπισε τη σχέση καταχωρισµένης συµβιώσεως, της οποίας οι προϋποθέσεις εξομοιώθηκαν σταδιακά µε τις ισχύουσες για τον γάμο προϋποθέσεις.

Ωστόσο, οι διατάξεις του καταστατικού του συνταξιοδοτικού οργανισμού του καλλιτεχνικού προσωπικού προβλέπουν τη χορήγηση συντάξεως επιζώντος µόνο στους επιζώντες συζύγους.

Κατά συνέπεια, το Δικαστήριο έκρινε ότι η άρνηση χορηγήσεως της συντάξεως επιζώντος στους συντρόφους καταχωρισµένης συµβιώσεως αποτελεί άμεση δυσµενή διάκριση λόγω γενετήσιου προσανατολισµού, στην υποθετική περίπτωση που οι επιζώντες σύζυγοι και οι επιζώντες σύντροφοι καταχωρισµένης συµβιώσεως βρίσκονται σε παρεμφερή κατάσταση, όσον αφορά τη σύνταξη αυτή.

Στο γερμανικό δικαστήριο του Μονάχου απόκειται να εξακριβώσει αν συντρέχει η εν λόγω προϋπόθεση.

Σχόλια