ΔΕΚ: Στατιστικά στοιχεία για το έτος 2014

0

 

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακήρυξε το 2014 ως «το πιο παραγωγικό έτος στην ιστορία του Δικαστηρίου», αν και οι εκκρεμούσες υποθέσεις συνεχίζουν να υπερβαίνουν σε αριθμό τις περατωθείσες και στα τρία τμήματα του δικαστικού σώματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην ετήσια επισκόπηση των στατιστικών του περασμένου έτους, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέφερε ότι 622 νέες υποθέσεις εισήχθησαν μέσα στο 2014, παρουσιάζοντας πτώση σε σχέση με τις 699 του 2013, που αποτελούσαν ιστορικό υψηλό. Οι περισσότερες από αυτές αποτελούσαν αιτήματα δικαστηρίων των κρατών-μελών για έκδοση προδικαστικής αποφάσεως. Επίσης, το Δικαστήριο περάτωσε 719 υποθέσεις, αν και εκκρεμούν ενώπιον του άλλες 787. Ιστορικό υψηλό σημειώθηκε και όσον αφορά τη μέση διάρκεια εκδικάσεως, η οποία ήταν 15 μήνες.

Στο  Γενικό Δικαστήριο εισήχθησαν 921 νέες υποθέσεις, 122 περισσότερες από το 2013. Το δικαστήριο περάτωσε 814 υποθέσεις, όμως εκκρεμούν περισσότερες από 1.400, περίπου 100 περισσότερες από ότι το περασμένο έτος, με τη μέση υπόθεση να απαιτεί δυο χρόνια για να περατωθεί. Μεγάλος αριθμός νέων υποθέσεων ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου αφορούσε παράνομες κρατικές ενισχύσεις και περιοριστικά μέτρα,τα οποία επιβλήθηκαν από τα κράτη- μέλη.

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο χειρίζεται τις αντιδικίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους υπαλλήλους της, είχε 157 νεοεισαχθείσες υποθέσεις και περάτωσε 152, αφήνοντας σε εκκρεμότητα 216, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται και 99 υποθέσεις που ανεστάλησαν για απροσδιόριστους λόγους. Η μέση εκδίκαση των υποθέσεων στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αγγίζει τα δυο χρόνια, εμφανίζοντας βελτίωση κατά δύο μήνες σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

 

Σχόλια