ΔΕΚ: Τυποποιημένος ήχος κλήσης δεν μπορεί να καταχωρισθεί ως σήμα της Ένωσης

0

Το 2014, η βραζιλιανή εταιρία Globo Comunicação e Participações ζήτησε από το EUIPO (Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρώην ΓΕΕΑ) την καταχώριση ηχητικού σήματος, μεταξύ άλλων, για μέσα ηχητικής και τηλεοπτικής ηλεκτρονικής διαδόσεως πληροφοριών (εφαρμογές για ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα), κυρίως ως ήχος ξυπνητηριού ή ήχος κλήσης τηλεφώνου.

Το EUIPO αρνήθηκε την καταχώριση του εν λόγω σημείου ως σήματος της Ένωσης επειδή στερούνταν διακριτικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, το EUIPO επισημαίνει ότι το σήμα του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση παρουσιάζεται ως απλούστατο ηχητικό σημείο, το οποίο γενικώς περνά απαρατήρητο και δεν το απομνημονεύει ο καταναλωτής.

Η εταιρία Globo Comunicação e Participações προσέφυγε ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητώντας την ακύρωση της αποφάσεως αυτής.

Με τη σημερινή απόφασή του, το Γενικό Δικαστήριο επιβεβαιώνει την απόφαση του EUIPO και απορρίπτει την προσφυγή της Globo Comunicação e Participações.

Κατ’ αρχάς, το Γενικό Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι οι ήχοι μπορούν να αποτελέσουν σήμα, υπό τον όρον ότι μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο γραφικής παραστάσεως, όπερ δεν συμβαίνει εν προκειμένω, εφόσον το σήμα του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση αναπαριστάται ως εγγραφή μουσικών νοτών σε πεντάγραμμο, συνοδευόμενο από ένα κλειδί, παύσεις και τονικές αλλοιώσεις.

Εξάλλου, το Γενικό Δικαστήριο κρίνει ότι το σήμα του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση θα γίνει αντιληπτό από το ευρύ κοινό μόνον ως απλή λειτουργική δυνατότητα των οικείων προϊόντων και υπηρεσιών και όχι ως ένδειξη της εμπορικής τους προελεύσεως. Συγκεκριμένα, πρόκειται για «τυποποιημένο» ηχητικό τόνο που έχει κάθε ηλεκτρονική συσκευή εξοπλισμένη με χρονόμετρο ή κάθε τηλεφωνική συσκευή, οπότε το κοινό δεν θα είναι ικανό, χωρίς προηγούμενη γνώση, να αναγνωρίσει τον ως άνω ηχητικό τόνο ως ενδεικτικό στοιχείο των προϊόντων και υπηρεσιών που προέρχονται από την εταιρία Globo Comunicação e Participações. Λόγω του ότι το σήμα του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση συνοψίζεται σε έναν ήχο ξυπνητηριού ή ήχο κλήσης τηλεφώνου χωρίς κανένα εγγενές χαρακτηριστικό διαφορετικό από την επανάληψη της μουσικής νότας που το αποτελεί (δύο σολ δίεση) και βάσει του οποίου θα μπορούσε να διακριθεί κάτι άλλο εκτός από τον ως άνω ήχο ξυπνητηριού ή ήχο κλήσης τηλεφώνου, το Γενικό Δικαστήριο κρίνει ότι θα παραμείνει γενικώς απαρατήρητο και ο καταναλωτής δεν θα το απομνημονεύσει.

Όσον αφορά τις υπηρεσίες τηλεοπτικών εκπομπών και των υπηρεσιών που μπορούν να παρασχεθούν υπό μορφή τηλεοπτικού προγράμματος, το Γενικό Δικαστήριο ακολουθεί την ίδια συλλογιστική διευκρινίζοντας ότι το ηχητικό σήμα, λόγω της κοινοτοπίας του, θα γίνει αντιληπτό από το κοινό μάλλον ως υποδεικνύον την έναρξη ή τη λήξη ενός τηλεοπτικού προγράμματος.

Δεδομένου ότι το σήμα του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση στερείται διακριτικού χαρακτήρα, το Γενικό Δικαστήριο κρίνει ότι το EUIPO δεν υπέπεσε σε καμία πλάνη αρνούμενο να το καταχωρίσει.