Δεν δεσμεύεται η ΕΕ για τη διαδικασία κύρωσης της συμφωνίας της Άγκυρας

0

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΝ Δημήτρη Παπαδημούλη δεν δεσμεύτηκε για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί όσον αφορά στην κύρωση της συμφωνίας για την τελωνειακή ένωση με την Τουρκία.

Στην απάντηση υπενθυμίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 16ης και 17ης Δεκεμβρίου 2004 χαιρέτισε την απόφαση της Τουρκίας να υπογράψει το Πρωτόκολλο σχετικά με την προσαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Κοινότητας και της Τουρκίας, της λεγόμενης συμφωνίας της Άγκυρας, μία από τις πτυχές της οποίας είναι η τελωνειακή ένωση.

Παράλληλα, σημειώνονται τα εξής: Η Επιτροπή, που ήταν ο διαπραγματευτής από την κοινοτική πλευρά, και οι τουρκικές αρχές μόλις ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις τους σχετικά με το σχέδιο πρωτοκόλλου. Η Επιτροπή θα πρέπει τώρα να παρουσιάσει επίσημη πρόταση στο Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να μπορέσει να αποφασίσει την υπογραφή και τη σύναψη του πρωτοκόλλου. Το Συμβούλιο δεν μπορεί, σε αυτό το στάδιο, να προδικάσει τη νομική βάση που θα προταθεί από την Επιτροπή. Η Προεδρία δεν μπορεί προφανώς να προδικάσει το αποτέλεσμα των εργασιών του Συμβουλίου ως προς την ουσία, ούτε τις εσωτερικές διαδικασίες της τουρκικής πλευράς.

Σχόλια