Διάσκεψη στο Κοινοβούλιο για τα σοβαρά διεθνή εγκλήματα

0

Στις 20 και 21 Νοεμβρίου του 2006, οι επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι αρμόδιες για τις πολιτικές ελευθερίες, τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις αφενός και για τα ανθρώπινα δικαιώματα αφετέρου, διοργάνωσαν μια διάσκεψη σχετικά με τη “”δημιουργία μιας ευρωπαϊκής προσέγγισης ως προς τα σοβαρά διεθνή εγκλήματα””.

Σκοπός τους ήταν η εξέταση των σοβαρών διεθνών εγκλημάτων, στα οποία συγκαταλέγονται η γενοκτονία, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τα εγκλήματα πολέμου και οι βασανισμοί, με σκοπό την αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ της διεθνούς Κοινότητας και του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ώστε να διασφαλιστεί από κοινού ότι οι δράστες τέτοιου είδους εγκλημάτων θα προσάγονται στη δικαιοσύνη.

Οι συμμετέχοντες υποστήριξαν ότι ναι μεν εφαρμόζεται η διεθνής δικαιοδοσία, ωστόσο παρουσιάζονται κάποιες δυσκολίες, οι οποίες εντοπίζονται κυρίως στο γεγονός ότι οι μάρτυρες της υπόθεσης βρίσκονται σε περισσότερες από μία χώρες ή ότι οι δικαστές μερικές φορές δε γνωρίζουν το ακριβές πλαίσιο στο οποίο διαπράχθηκε το έγκλημα.

Σχόλια