Διεθνές δίκαιο κοινό και ενιαίο για όλους

0

Ο Alfred de Zayas, ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας των Ηνωμένων Εθνών για το ζήτημα της προώθησης μιας δίκαιης και δημοκρατικής διεθνούς τάξης κάλεσε, σε ομιλία του στο Συμβούλιο του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις κυβερνήσεις των κρατών παγκοσμίως να ξεπεράσουν τους σκοπέλους που πιθανώς να εμφανίζονται και να αναλάβουν δράση για την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου εντός ενός ενιαίου και κοινού πλαισίου και όχι κατά περίσταση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών αποκτήσει την αποδοχή και την αναγνώριση ενός παγκόσμιου Συντάγματος. Στόχος των κρατών διεθνώς θα πρέπει να είναι η αποχή από απειλές και πράξεις βίας και η υιοθέτηση μιας κουλτούρας πολιτικού διαλόγου. Όραμα του de Zayas είναι η διαμόρφωση μιας διεθνούς κοινότητας όπου οι αποφάσεις δε θα λαμβάνονται από μια ελίτ ισχυρών κρατών αλλά θα επικρατήσει μια ουσιαστική δημοκρατική διεθνής τάξη όπου ακόμα και πιο αδύναμα κράτη θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ισότιμα στη λήψη των αποφάσεων.

Αυτό το νέο οικοδόμημα θα πρέπει να χτιστεί πάνω στο δικαίωμα των κρατών στην αυτοδιάθεση, στο σεβασμό των εθνικών ταυτοτήτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο de Zayas θα παρουσιάσει αναλυτικά τις θέσεις του στο Γενικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών τον Οκτώβριο, επιδιώκοντας να εντοπίσει τις ανισότητες που επικρατούν μεταξύ των κρατών και να εξεύρει λύσεις ελπίζοντας μελλοντικά στη δημιουργία ενός ενισχυμένου αισθήματος αλληλεγγύης σε διεθνές επίπεδο.

Σχόλια