Διεθνής Διαφάνεια: Αναποτελεσματική η μάχη κατά της διαφθοράς

0

Αύξηση του επιπέδου διαφθοράς κατά την τελευταία διετία βλέπει η πλειοψηφία των πολιτών σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με την έρευνα του Παγκόσμιου Βαρόμετρου της Διαφθοράς, για το 2013. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη έρευνα της παγκόσμιας κοινής γνώμης που πραγματοποιείται από την μη κυβερνητική οργάνωση Transparency International (Διεθνής Διαφάνεια) και τα αποτελέσματα της οποίας δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.
Για τη σχετική έρευνα χρησιμοποιήθηκε δείγμα 114.000 ατόμων από 107 χώρες του κόσμου και οι ερωτήσεις αφορούσαν το επίπεδο της διαφθοράς στην εκάστοτε χώρα, καθώς και το ποιοι φορείς και θεσμοί θεωρούνται περισσότερο «διεφθαρμένοι».
Σύμφωνα με τα εξαχθέντα συμπεράσματα, τα πολιτικά κόμματα θεωρούνται, σε παγκόσμια κλίμακα, οι πιο «διεφθαρμένοι» θεσμοί, με την αστυνομία και τα όργανά της να έρχονται στη δεύτερη θέση.
Είναι επίσης χαρακτηριστικό, ότι από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων συνάγεται μια καθολική άποψη, ότι οι κυβερνήσεις είναι ιδιαίτερα αναποτελεσματικές στον αγώνα για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Μόνο το 23% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι προσπάθειες των κυβερνήσεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς είναι αποτελεσματικές, ποσοστό χαμηλότερο κατά 32% σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του 2008.
Ειδικότερα, όσον αφορά τη χώρα μας, το 73% των Ελλήνων ερωτηθέντων θεωρούν αναποτελεσματικές τις κυβερνητικές προσπάθειες για την πάταξη της διαφθοράς, ενώ το 46% αυτών τις βρίσκουν άκρως αναποτελεσματικές. Επιπλέον, το 83% των ερωτηθέντων πολιτών θεωρεί ότι ο ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης υπαγορεύονται σε μεγάλο βαθμό από μεγάλα, ιδιωτικά συμφέροντα.