spot_img
ΑρχικήLaw NewsΔιεθνείς δημόσιες συμβάσεις: ευρύτερη εφαρμογή του νέου μηχανισμού ζητά το ΕΚ

Διεθνείς δημόσιες συμβάσεις: ευρύτερη εφαρμογή του νέου μηχανισμού ζητά το ΕΚ

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τις θέσεις του για το μέσο για τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις που θα συμβάλλει στην αποκατάσταση της ισότιμη αντιμετώπισης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων εκτός ΕΕ.

Με 590 ψήφους υπέρ, 8 κατά και 99 αποχές, την Τρίτη το Κοινοβούλιο δήλωσε την στήριξή του για τον γενικό στόχο του προτεινόμενου Μέσου Διεθνών Προμηθειών («IPI»), αναπροσαρμόζοντας παράλληλα τα άρθρα που αφορούν τον σχεδιασμό του, το πεδίο του και τη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών κατά την εφαρμογή του.

Ο νέος μηχανισμός ενθαρρύνει το άνοιγμα των αγορών δημοσίων συμβάσεων των χωρών που ακολουθούν πολιτικές προστατευτισμού σε αυτόν τον τομέα. Αυτό επιτυγχάνεται με τη θέσπιση μέτρων που περιορίζουν την πρόσβαση σε ανοικτούς διαγωνισμούς δημόσιων συμβάσεων της ΕΕ για μη ευρωπαϊκές εταιρείες από χώρες που δεν προσφέρουν παρόμοια πρόσβαση σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Το μέσο αναμένεται να δώσει την δυνατότητα στην Επιτροπή να καθορίσει εάν και σε ποιο βαθμό οι εταιρείες από τρίτες χώρες πρέπει να υπόκεινται σε περιορισμούς στο πλαίσιο αυτό.

Εργαλεία της ΕΕ για την άρση της άνισης πρόσβασης, με λιγότερες εξαιρέσεις

Οι ευρωβουλευτές συμφωνούν ότι η Επιτροπή θα πρέπει να έχει στη διάθεσή της δύο είδη μέτρων IPI για την άρση της άνισης πρόσβασης στις αγορές δημοσίων συμβάσεων: την προσαρμογή της βαθμολογίας της προσφοράς μιας εταιρείας (χωρίς να επηρεάζεται το ποσό που θα πρέπει να της καταβληθεί σε περίπτωση που της ανατεθεί το έργο) ή τον αποκλεισμό μιας εταιρείας από την υποβολή προσφορών.

Επιπλέον, το Κοινοβούλιο μειώνει σε δύο τον αριθμό των εξαιρέσεων σύμφωνα με τις οποίες οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα μπορούν να εξαιρεθούν από τα μέτρα IPI: σε περιπτώσεις όπου όλες οι προσφορές υποβάλλονται από εταιρείες προερχόμενες από χώρες που υπόκεινται σε μέτρα IPI, και σε περιπτώσεις όπου το δημόσιο συμφέρον υπερισχύει της εφαρμογής του IPI, όπως στους τομείς της δημόσιας υγείας ή της προστασίας του περιβάλλοντος. Με τον τρόπο αυτό επεκτείνεται η αναμενόμενη χρήση του μέσου. Ωστόσο, οι ευρωβουλευτές επιμένουν ότι θα πρέπει να εξαιρεθούν συνολικά από το μέσο οι επιχειρήσεις από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και τις ευάλωτες αναπτυσσόμενες χώρες.

Το Κοινοβούλιο ζητά επίσης να ενταχθούν όλες οι αρμόδιες δημόσιες αρχές στην ΕΕ στο πεδίο εφαρμογής του IPI για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή του σε όλα τα κράτη μέλη.

Εφαρμογή σε περισσότερες προσφορές

Οι ευρωβουλευτές ορίζουν διαφορετικά κατώτατα όρια για τον καθορισμό των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων που υπόκεινται σε μέτρα στο πλαίσιο του νέου μηχανισμού: τουλάχιστον 10 εκ. ευρώ για έργα και συμβάσεις παραχώρησης (όπως η κατασκευή αυτοκινητοδρόμων) και 5 εκ. ευρώ για αγαθά και υπηρεσίες.

Δηλώσεις

«Σε μια ψηφοφορία που δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης, το Κοινοβούλιο άνοιξε τον δρόμο για το IPI, το μέσο που θα οδηγήσει στην αναγκαία αναβάθμιση της εργαλειοθήκης της ΕΕ για να ανταποκριθεί σε ένα ολοένα και πιο εχθρικό εμπορικό περιβάλλον. Με τις αλλαγές του Κοινοβουλίου, έχουμε έναν μηχανισμό που είναι εύκολο να κατανοηθεί και να εφαρμοστεί, ενώ περιορίζουμε στο ελάχιστο τη γραφειοκρατία. Ολοκληρώσαμε το έργο μας σε μόλις τρεις μήνες, με στόχο να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις με τους Υπουργούς της ΕΕ μέχρι την επόμενη άνοιξη. Τώρα περιμένουμε το Συμβούλιο να αρχίσει να εργάζεται μαζί μας χωρίς χρονοτριβή για να ορίσουμε την τελική μορφή ενός αποτελεσματικού, αποδοτικού και απλού εργαλείου», δήλωσε ο εισηγητής Daniel Caspary (ΕΛΚ, Γερμανία).

Επόμενα βήματα

Το εγκριθέν κείμενο χρησιμεύει ως διαπραγματευτική εντολή για τους διαπραγματευτές του ΕΚ, οι συνομιλίες των οποίων με το Συμβούλιο αναμένεται να αρχίσουν στις 16 Δεκεμβρίου.

Σχετικές πληροφορίες

Η ΕΕ έχει ανοίξει σε σημαντικό βαθμό τις αγορές της στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων σε ανταγωνιστές από τρίτες χώρες και υποστηρίζει την κατάργηση των προστατευτικών πολιτικών στις διεθνείς αγορές δημοσίων συμβάσεων.

Το Κοινοβούλιο επεξεργάζεται τον φάκελο από την αρχική πρόταση της Επιτροπής το 2012, η οποία στη συνέχεια τροποποιήθηκε το 2016. Τα κράτη μέλη κατέληξαν σε συμφωνία επί του θέματος μόλις τον Ιούνιο του 2021.

Lawjobs