Διεύρυνση της ευθύνης για τη θαλάσσια ρύπανση με νέα κοινοτική Οδηγία

0

Μία νέα Οδηγία υιοθέτησε την Τρίτη το Συμβούλιο Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την οποία θεσπίζονται κοινές κατώτατες ποινές για όσους ρυπαίνουν τη θάλασσα, ενώ διευρύνεται ο αριθμός των ατόμων τα οποία στο εξής θα είναι δυνατό να τους καταλογισθεί η ευθύνη για την πρόκληση οικολογικής ζημιάς. Η Οδηγία αφορά την ρίψη απορριμμάτων σε όλες τις ναυτικές ζώνες και στην ανοιχτή θάλασσα και θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία που ελλιμενίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξάρτητα από το ποια είναι η σημαία τους.

Σύμφωνα με την ισχύουσα διεθνή νομοθεσία, και ειδικότερα σύμφωνα με την Συνθήκη Μαρπόλ, υπεύθυνοι μπορούσαν να θεωρηθούν μόνο ο πλοιοκτήτης και ο καπετάνιος. Η Συνθήκη, όμως, δεν εμποδίζει τα ενδιαφερόμενα κράτη να θεσπίσουν αυστηρότερα μέτρα στα δικά τους χωρικά ύδατα.

Ωστόσο, με τη νέα Οδηγία θεσπίζονται ποινές και για κάθε άλλο πιθανό υπεύθυνο, όπως για τον διαχειριστή, τον ναυλωτή, τα μέλη του πληρώματος, την εταιρία ταξινόμησης κ.λπ. Οι σοβαρές παραβάσεις θα μπορούν να θεωρηθούν αδικήματα που συνεπάγονται αυστηρές οικονομικές κυρώσεις, από 150.000 ευρώ έως και 1,5 εκατ ευρώ.

Σχόλια