Δίκαια το κοινοβούλιο προχωρά σε άρση ασυλίας των μελών του

0

Το Πρωτοδικείο απέρριψε το αίτημα περί ακυρώσεως της απόφασης του ευρωκοινοβουλίου να άρει την ασυλία εντός των μελών του.

Σύμφωνα με το Πρωτοδικείο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο αποφασίζοντας να άρει την ασυλία του Άσλεϊ Νιλ Μοτ.
Ο βρετανικής καταγωγής Άσλεϊ Νιλ Μοτ έλαβε διάφορες ενισχύσεις μεταξύ 1996 και 2002. Από τον Νοέμβριο 2003 ασκήθηκαν εις βάρος του ποινικές διώξεις λόγω του ότι οι ανωτέρω ενισχύσεις είχαν εισπραχθεί βάσει ψευδών δηλώσεων.
Στον Μοτ, ο οποίος κλήθηκε να εμφανιστεί τον Ιανουάριο του 2004, κατηγορούμενος από τις 27 Απριλίου 2004, επιδόθηκε κλητήριο θέσπισμα και περίληψη των εις βάρος του κατηγοριών στις 10 Ιουνίου 2004.
Μετά την εκλογή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούνιο 2004, ο Μοτ ζήτησε την αναστολή της εν εξελίξει ποινικής δίκης επικαλούμενος τα προνόμια και τις ασυλίες των οποίων απολαύει υπό την ιδιότητα του Ευρωπαίου βουλευτή.
Η αναστολή της διαδικασίας αποφασίστηκε τον Νοέμβριο 2004 από το αρμόδιο εθνικό δικαστήριο. Το εν λόγω δικαστήριο έκρινε ότι το δια της καταβολής εγγυήσεως καθεστώς ελευθερίας υπό το οποίο τέθηκε ο Μοτ συνιστούσε εμπόδιο στην ελεύθερη μετακίνηση των μελών του Κοινοβουλίου και ως εκ τούτου παραβίαζε το Πρωτόκολλο περί των προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Επιληφθείσα αιτήσεως του γενικού εισαγγελέα Αγγλίας και Ουαλίας, η ολομέλεια του Κοινοβουλίου αποφάσισε, με απόφαση της 5ης Ιουλίου 2005, να άρει την ασυλία του Μοτ.
Μετά την άρση της ασυλίας, επανελήφθη η εις βάρος του ποινική δίκη, ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε ποινή φυλακίσεως εννέα μηνών από τα βρετανικά δικαστήρια. Ο ενδιαφερόμενος άσκησε αναίρεση.
Ο Μοτ προσέφυγε στο Πρωτοδικείο προκειμένου να επιτύχει την ακύρωση της αποφάσεως του Κοινοβουλίου να άρει την ασυλία του.
Με την σημερινή απόφασή του, το Πρωτοδικείο κρίνει, κατ’ αρχάς, ότι απόφαση με την οποία το Κοινοβούλιο αίρει την ασυλία ενός των μελών του μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο προσφυγής ακυρώσεως ενώπιον του κοινοτικού δικαστή.
Ακολούθως, το Πρωτοδικείο επιβεβαιώνει ότι το Κοινοβούλιο είναι αρμόδιο να αποφανθεί επί αιτήσεως άρσεως της ασυλίας Ευρωπαίου βουλευτή, κατά την έννοια του άρθρου 10 του Πρωτοκόλλου. Αντιθέτως, ουδείς κανόνας καθιστά το Κοινοβούλιο αρμόδια αρχή να διαπιστώνει το υπαρκτό του προβλεπόμενου στο άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου προνομίου.

Σχόλια