Δικαιώματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση

0

Στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο υιοθετήθηκε μετά από πολύμηνη επεξεργασία έκθεση σχετικά με τη βελτίωση της δυνατότητας μεταφοράς των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης με τροποποίηση της σχετικής Οδηγίας.

Σύμφωνα με την τροποποιημένη πρόταση Οδηγίας, η περίοδος θεμελίωσης των συμπληρωματικών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων δεν θα υπερβαίνει τα 5 έτη, όσοι συμμετέχουν σε συστήματα επαγγελματικής συνταξιοδότησης και έχουν συμπληρώσει 25 έτη εργασίας θα εξασφαλίζουν άμεσα τις απαιτήσεις τους, ενώ προβλέπεται δίκαιη προσαρμογή των αδρανοποιημένων δικαιωμάτων και τιμαριθμική προσαρμογή των καταβαλλομένων συνταξιοδοτικών παροχών.

Παράλληλα καθορίζονται οι υποχρεώσεις του παρόχου συντάξεως προς όφελος των εργαζομένων, ενώ η τροποποιημένη πρόταση δεν υποχρεώνει τα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν συστήματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης να θεσπίσουν νομοθετικές διατάξεις για τη δημιουργία τέτοιων συστημάτων.

“”Με την σημερινή υιοθέτηση της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη βελτίωση της δυνατότητας μεταφοράς των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης, η Ευρώπη ελπίζει ότι θα διευκολύνει τους εργαζομένους εντός κάθε κράτους μέλους και θα ευνοήσει βαθμιαία την κινητικότητα εντός της ΕΕ. Παράλληλα εξασφαλίζονται συμπληρωματικά συνταξιοδοτικά δικαιώματα για όσους είναι ήδη δικαιούχοι και για τους νέους εργαζόμενους”” δήλωσε η ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου .