Δικαίωση της Adidas απο το ΔΕΚ σε υπόθεση καταχώρισης κοινοτικού σήματος

0

 

Το 2009 η βελγική εταιρία Shoe Branding Europe ζήτησε από το Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ) την καταχώριση του κοινοτικού σήματος που εικονίζεται επάνω αριστερά για υποδήματα.

Η εταιρία adidas άσκησε ανακοπή κατά της καταχωρίσεως του σήματος αυτού, επικαλούμενη, μεταξύ άλλων, ένα από τα σήματά της το οποίο εικονίζεται επάνω δεξιά.

Μετά από την απόρριψη της ανακοπής από το ΓΕΕΑ, η adidas προσέφυγε το 2014 ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας την ακύρωση της αποφάσεως του ΓΕΕΑ. Με απόφαση της 21ης Μαΐου 2015 , το Γενικό Δικαστήριο δέχθηκε την προσφυγή της adidas, κρίνοντας ότι το ΓΕΕΑ είχε εσφαλμένως δεχθεί ότι δεν υπήρχε οπτική ομοιότητα μεταξύ των δύο σημάτων παρά το ότι η συνολική εντύπωση που προκαλείται από τα σήματα αυτά είναι, σε ορισμένο βαθμό, παρόμοια λόγω των προδήλως κοινών στοιχείων των δύο σημάτων (ήτοι τις πλάγιες παράλληλες ρίγες στο πλαϊνό μέρος του υποδήματος, με ίδιο πάχος και σε ίδια απόσταση μεταξύ τους, οι οποίες δημιουργούν αντίθεση με το κύριο χρώμα του υποδήματος). Η Shoe Branding Europe άσκησε αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Δικαστηρίου ζητώντας την αναίρεση της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου.

Το Δικαστήριο με διάταξη της 17ης Φεβρουαρίου 2016 επικύρωσε την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου.

Το Δικαστήριο επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι το Γενικό Δικαστήριο δεν υπέπεσε σε αντίφαση κρίνοντας ότι το ΓΕΕΑ δεν είχε αιτιολογήσει επαρκώς την εκτίμησή του ως προς την ομοιότητα των επίμαχων σημάτων, δεδομένου ότι οι ήσσονος σημασίας διαφορές τους (ήτοι η διαφορά μήκους των ριγών λόγω της διαφορετικής κλίσης τους) δεν επηρέαζε τη συνολική εντύπωση από την ύπαρξη μεγάλων πλάγιων ριγών στο πλαϊνό μέρος του υποδήματος.

Επιπλέον, κατά το Δικαστήριο, στο μέτρο που το Γενικό Δικαστήριο έκρινε ότι οι διαφορές ως προς τον αριθμό των ριγών και το μήκος τους δεν ήταν αρκετές για να υπερκεράσουν τις ομοιότητεςμεταξύ των επίμαχων σημάτων, προέβη σε συνολική εκτίμηση των επίμαχων σημάτων και, κατά συνέπεια, δεν υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο.

Σχόλια