Δικαίωση της Marks & Spencer από το Ευρωδικαστήριο

0

Απόφαση με την οποία κρίνεται ότι η μητρική εταιρεία μπορεί να ζητήσει να εκπέσουν, από φορολογητέα κέρδη, ζημιές θυγατρικής εταιρείας σε άλλο κράτος-μέλος, μόνο εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει αυτό στη χώρα που βρίσκεται η θυγατρική έλαβε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, σε μια ομολογουμένως δύσκολη υπόθεση, με σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι 7 κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, κατέθεσαν παρατηρήσεις, επικαλούμενα έννομο συμφέρον.

Το όλο θέμα έφτασε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ύστερα από προδικαστικό ερώτημα που υπέβαλε το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ζητώντας γνωμοδότηση σε μια διένεξη μεταξύ της βρετανικής εταιρείας ετοίμων ενδυμάτων και τροφίμων Marks & Spencer και των βρετανικών φορολογικών αρχών καθώς η εταιρία ζήτησε από τις τελευταίες μια φορολογική ελάφρυνση υπέρ του ομίλου για τις ζημίες που υπέστησαν η βελγική, η γερμανική και η γαλλική θυγατρική της.

Σχόλια