Δικαστές στη Β. Ιρλανδία θα επιλέγονται και από απλούς πολίτες

0

Στο πλαίσιο μιας διευρυμένης μεταρρύθμισης στη διαδικασία επιλογής των δικαστών στη Βόρειο Ιρλανδία, απλοί πολίτες που δεν έχουν ιδιαίτερες νομικές γνώσεις θα μπορούν να μετέχουν στη διαδικασία αυτή.

Ειδικότερα, αναμένεται να συσταθεί 12μελής επιτροπή που θα επιφορτιστεί με αυτό το έργο, εκ των οποίων τα 5 μέλη θα είναι από το κοινό. Οι αιτούντες πρέπει να γνωρίζουν βασικά στοιχεία διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού καθώς και του δικαστικού συστήματος της χώρας. Τα 12 μέλη της επιτροπής θα εργάζονται περίπου για 24 ημέρες το χρόνο με αμοιβή 294 λιρών την ημέρα.

Με το νέο σύστημα οι δικαστές θα επιλέγονται μέσα από ένα πιο διαφανές και δίκαιο σύστημα και θα είναι πλέον αποδεκτοί από όλα τα στρώματα της κοινωνίας. Παράλληλα, η δικαιοσύνη θα ανεξαρτητοποιηθεί από την κυβέρνηση και θα τονωθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντί της.

Σχόλια