Δικαστική έγκριση της συγχώνευσης American Airlines και US Airways

0

Η AMR έχει κηρύξει πτώχευση από τον Νοέμβριο του 2011, ενώ έχει αναλάβει να εκπονήσει σχέδιο αναδιοργάνωσης που θα περιλαμβάνει την πρόταση συγχώνευσης και το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί το ίδιο από το δικαστήριο και τους πιστωτές.

Η American Airlines είχε ανακοινώσει το σχέδιο συγχώνευσης με την US Airways τον προηγούμενο μήνα. Για την οριστικοποίηση της συμφωνίας απαιτείται πάντως και η έγκριση των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών, αφού ελεγχθεί η συμβατότητα της εξαγοράς με τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού.

Σχόλια