Δικαστική νίκη των υπαλλήλων του Starbucks για τα φιλοδωρήματα

0

Ειδικότερα, οι υπάλληλοι ισχυρίζονταν ότι η υποχρέωση να μοιράζονται τα φιλοδωρήματα με τους προϊσταμένους τους αντιβαίνει στον οικείο πολιτειακό νόμο “Tips Act”, όπου μεταξύ άλλων απαγορεύεται να μοιράζονται τα φιλοδωρήματα με τους managers της επιχείρησης. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο δικαίωσε τους υπαλλήλους ερμηνεύοντας κατά γράμμα την διάταξη, ενώ στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε προσφάτως και το ομοσπονδιακό Εφετείο [Απόφαση PDF].

Οι δικαστές του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου εξέτασαν προσεκτικά τις επίμαχες διατάξεις, σημειώνοντας ότι δεν είχε τεθεί παρόμοιο ερμηνευτικό ζήτημα για το νόημά τους στο παρελθόν. Το βασικό ερώτημα που χειρίστηκαν οι δικαστές ήταν κατά πόσο ενέπιπταν στην έννοια των “managers” οι υπάλληλοι των Starbucks που δεν εξυπηρετούν τους πελάτες στο μπαρ, αλλά επιβλέπουν τις βάρδιες και συντονίζουν τις επιμέρους λειτουργίες του καταστήματος.

Τελικά, θεώρησαν ότι το γράμμα του νόμου εν προκειμένω ήταν εξαντλητικά περιοριστικό, ώστε σύμφωνη με τον νόμο ερμηνεία θεώρησαν εκείνη με την οποία αποκλείεται από την συμμετοχή στα φιλοδωρήματα οποιοσδήποτε υπάλληλος αναλαμβάνει έστω και μέρος διευθυντικών καθηκόντων στο πλαίσιο της εργασιακής του θέσης.

Σχόλια