Δικαστικός ακτιβισμός βάζει «φρένο» στην περιβαλλοντική πολιτική της Καλιφόρνια

0

Δεν δίστασε να έρθει σε σύγκρουση με την κυβέρνηση της Πολιτείας του, δικαστής της Καλιφόρνια που έκρινε αντισυνταγματικό πολιτειακό κανονισμό ο οποίος  πριμοδοτεί τις επιχειρήσεις του ενεργειακού τομέα που εκπέμπουν λιγότερες ρυπαρές ουσίες στο περιβάλλον. Ο κανονισμός “Low-carbon fuel rule” αποτελούσε την κορωνίδα της κυβερνητικής προσπάθειας άσκησης προστατευτικής περιβαλλοντικής πολιτικής στην Καλιφόρνια.

Ο δικαστής Lawrence J. O’Neill αιτιολόγησε την απόφασή του δηλώνοντας ότι η διάταξη εισάγει διακρίσεις κατά των παραγωγών άλλων Πολιτειών, διότι εμμέσως ρυθμίζει κανονιστικά δραστηριότητες έξω από την Καλιφόρνια. «Θέτοντας ένα στάνταρ όριο στα καύσιμα, η Πολιτεία υπεισέρχεται ανεπίτρεπτα στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και φτάνει να καθορίζει τις εμπορικές δραστηριότητες πέρα από τα σύνορά της», τόνισε ο δικαστής. Πράγματι, ο έλεγχος και ο καθορισμός των όρων διεξαγωγής του εμπορίου μεταξύ των Πολιτειών εμπίπτει στην αρμοδιότητα του ομοσπονδιακού κράτους και τα δικαστήρια εδώ και δεκαετίες καταδικάζουν τις Πολιτείες οι οποίες νομοθετώντας παραβιάζουν αυτή την αρχή.

Η ρύθμιση του “low-carbon fuel” προέβλεπε τον καθορισμό μιας σταθεράς για τη μέτρηση των εκπομπών ρύπων κατά την παραγωγή και μεταφορά διαφόρων μορφών καυσίμου. Με αυτόν τον τρόπο, όσοι παραγωγοί ή μεταφορείς εκπέμπουν λιγότερους ρύπους ανταμείβονται, ενώ όσοι υπερβαίνουν τα όρια πρέπει να πληρώνουν, ανεβάζοντας έτσι την τιμή του καυσίμου.

Κατά του κανονισμού που εξέδωσε η υπηρεσία California Air Resources Board προσέφυγαν οι παραγωγοί αιθανόλης. Η πολιτειακή κυβέρνηση είχε ζητήσει από το δικαστή να απορρίψει την προσφυγή ως απαράδεκτη, καθώς η Πολιτεία έχει δικαίωμα βάσει του νόμου Clean Air Act να εκδίδει πράξεις για τη ρύθμιση των επιμέρους ζητημάτων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Οι παραγωγοί δήλωσαν ευχαριστημένοι με την απόφαση. «Σήμερα είναι μία νίκη για τους εκατομμύρια κατοίκους της Καλιφόρνια. Ο κανονισμός θα σήμαινε πρακτικά αύξηση του κόστους βενζίνης και βιοντήζελ για τους πολίτες, οι οποίοι πληρώνουν ήδη τις μεγαλύτερες τιμές καυσίμων σε όλη τη χώρα», τόνισαν.
 

Σχόλια