Δικαστήριο διατάσσει τη στείρωση μητέρας έξι παιδιών με νοητική υστέρηση

0

Δικαστήριο του Λονδίνου διέταξε τη στείρωση μιας μητέρας έξι παιδιών, τα οποία εμφανίζουν σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες.

Οι αρμόδιες υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες ζήτησαν από το δικαστήριο να επιτρέψει την αναγκαστική υποβολή της γυναίκας σε στείρωση, προς το συμφέρον της ίδιας. Οι ειδικοί πραγματογνώμονες υποστήριξαν, κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ότι η γυναίκα είχε προβλήματα σωματικής υγείας, που θα μπορούσαν να θέσουν τη ζωή της σε κίνδυνο, αν έμενε ξανά έγκυος.

Στην δικαστική απόφαση που αποδέχεται το αίτημα των κρατικών υπηρεσιών, υπογραμμίζεται ότι πρόκειται για μια απόφαση που χαρακτηρίζεται ως εξαιρετική, καθώς οι συνθήκες υπό τις οποίες ελήφθη ήταν έκτακτες. Ο δικαστής, επίσης, απέκλεισε τον χαρακτηρισμό της περίπτωσης ως εφαρμογής μιας ευγονικής μεθόδου, καθώς στην επίδικη περίπτωση, μια περαιτέρω εγκυμοσύνη θα μπορούσε να απειλήσει την ίδια τη ζωή της γυναίκας.

Αφού καταλήγει στη διαπίστωση ότι η γυναίκα δεν είχε τη διανοητική ικανότητα να λάβει αποφάσεις σχετικά με την εφαρμογή μεθόδων αντισύλληψης, το δικαστήριο αποφαίνεται ότι η θεραπευτική αποστείρωση είναι νόμιμη και προς το συμφέρον της γυναίκας. Περαιτέρω, το δικαστήριο διατάσσει το νοσηλευτικό προσωπικό και τις κοινωνικές υπηρεσίες να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να μεταφέρουν την γυναίκα στο νοσοκομείο για τους σκοπούς της διαδικασίας αποστείρωσης, χρησιμοποιώντας εν ανάγκη και βία.

Σχόλια