Δικαστήριο έκρινε ότι μόνον η κυριλλική αλφάβητος θα χρησιμοποιείται στη Ρωσία

0

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ρωσίας απεφάνθη ότι οι τοπικές αρχές των επαρχιών της Ρωσίας δεν μπορούν από μόνες τους να αποφασίζουν για το αλφάβητο που θα χρησιμοποιούν για τις τοπικές τους γλώσσες. Συγκεκριμένα, η απόφαση εκδόθηκε με αφορμή διαμάχη ανάμεσα στο Ταταρστάν, το οποίο επιθυμεί τη χρήση της λατινικής αλφαβήτου για την γραπτή αποτύπωση της γλώσσας του, και την κυβέρνηση της Ρωσίας, η οποία προώθησε νόμο σύμφωνα με τον οποίο όλες οι γλώσσες που χρησιμοποιούνται στη χώρα και προέρχονται από τη ρωσική, πρέπει να χρησιμοποιούν την κυριλλική αλφάβητο.

Στις αρχές του χρόνου το ίδιο Δικαστήριο είχε κρίνει ότι ο νόμος αυτός είναι σύμφωνος με το Σύνταγμα. Στην απόφασή του δεν απέκλεισε τη δυνατότητα αλλαγής της αλφαβήτου, έκρινε όμως ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει από τις τοπικές αρχές μόνο με τη συναίνεση της κεντρικής κυβέρνησης της Ρωσίας. Χαρακτηριστικό πάντως είναι ότι στα πρόσφατα χρόνια ο ρώσος νοομοθέτης έχει θεσπίσει αρκετά μέτρα για την προστασία της γλωσσικής κληρονομιάς της χώρας, ένα από τα οποία είναι οι περιορισμοί στη χρήση ξένων λέξεων στις διαφημίσεις.

Σχόλια