Δικαστήριο εντός σιδηροδρομικού σταθμού, για την ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης

0

 

Η Αστυνομία Σιδηροδρόμων ανά τον κόσμο ασχολείται με περιπτώσεις επιβατών που δεν κόβουν εισιτήριο, καθώς και με περιστατικά παραβίασης κανόνων εντός των σιδηροδρομικών σταθμών.

Αλλά η πολύπλοκη δικαστική διαδικασία που ακολουθεί της σύλληψης των παραβατών σε συνδυασμό με τα ήσσονος σημασίας καταγγελλόμενα εγκλήματα, μπορεί να αποτελέσει αποτρεπτικό παράγοντα για την έκδοση και την επιβολή των κανόνων από τους υπευθύνους στον ιστορικό σταθμό Ραμσή, στο Κάιρο της Αιγύπτου.

Ο νέος τρόπος που υιοθέτησαν αιγύπτιοι αξιωματούχοι με στόχο την ταχεία απονομή της δικαιοσύνης είναι η εγκαθίδρυση δικαστηρίου εντός του σιδηροδρομικού σταθμού,
το οποίο θα ασχολείται άμεσα με τις κατά τόπον καταγγελλόμενες παραβάσεις.

Όταν οι επιβάτες γνωρίζουν ότι στον σιδηροδρομικό σταθμό υπάρχει ένας δικαστής και τα σχετικά πρόστιμα δύναται να εκδοθούν αμέσως, δεν θα τσακωθούν για μια θέση ή με τον ελεγκτή εισιτηρίων, σύμφωνα με δήλωση αξιωματούχου στο Reuters. Το μέτρο αναμένεται να αποφέρει σημαντική αύξηση στα έσοδα των εισιτηρίων.
 

 

Σχόλια