Δικαστής αρνείται να εφαρμόσει νόμο που παραβιάζει το δικαίωμα της ισότητας στην παροχή στέγης

0

Ο Δικαστής κ. Λέον, σε μια απόφαση που εξέδωσε τη Δευτέρα, αρνήθηκε την εφαρμογή του σχετικού νόμου, που εκδόθηκε πέρυσι από το αρμόδιο αμερικανικό Υπουργείο και επιτρέπει τη χρήση στατιστικών στοιχείων, προκειμένου να προωθούνται μέτρα, που έχουν δυσανάλογες συνέπειες για τις περιοχές με μειωμένο πληθυσμό.

Τα μέτρα που προωθούνται με τον εν λόγω νόμο, δίνουν τη δυνατότητα σε ασφαλιστές, ιδιοκτήτες ακινήτων αλλά και στις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης, να προωθούν πολιτικές που παραβιάζουν το δικαίωμα των πολιτών για ισότητα στην παροχή στέγης.

Τέλος, ο ασφαλιστικός κλάδος είχε υποστηρίξει έντονα τη ανησυχία του, φοβούμενος ότι ο νόμος θα μπορούσε να βλάψει τις εταιρείες που ασχολούνται με τις ασφάλειες κατοικίας, καθώς θα έδινε τη δυνατότητα στους υποψήφιους πελάτες-ασφαλισμένους, να ζητούν τη διαπραγμάτευση των ασφαλιστικών τους συμβολαίων, σε τιμές που είναι ασυμβίβαστες με την καθιερωμένη πρακτική και το εφαρμοστέο δίκαιο.

Σχόλια