Δημοψήφισμα βάζει όρια στη μαζική εισροή μεταναστών στην Ελβετία

0

Με οριακή πλειοψηφία, 50,3%, κάτοικοι της Ελβετίας απάντησαν θετικά στο δημοψήφισμα για την επιστροφή στο παλαιό σύστημα εισόδου μεταναστών στη χώρα, με βάση τις ποσοστώσεις, ακυρώνοντας έτσι διμερή συμφωνία μεταξύ της χώρας και της Ευρωπαικής Ένωσης για την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων που ισχύει από το 1999. Το κρίσιμο δημοψήφισμα για όριο εισροών μεταναστών στη χώρα προώθησε το ακροδεξιό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα.
Κάθε χρόνο στην Ελβετία των 8,1 εκ. κατοίκων, έρχονται για να εργαστούν 80.000 άνθρωποι από χώρες–μέλη της ΕΕ. Το δημοψήφισμα στην Ελβετία αποτελεί μια καθιερωμένη πρακτική για τη λήψη αποφάσεων στη χώρα. Οι πολίτες μπορούν να ψηφίζουν και μέσω ταχυδρομείου. Σε ότι αφορά τα αποτελέσματα, το γερμανόφωνο τμήμα της χώρας τάχθηκε μαζικά υπέρ της επιστροφής στο παλαιό καθεστώς.
Το αποτέλεσμα είναι δεσμευτικό για την κυβέρνηση, η οποία πλέον είναι υποχρεωμένη να εντάξει την απόφαση στην κρατική νομοθεσία και να επενεξετάσει το πλαίσιο των σχέσεών της με την Ε.Ε. Παράλληλα, αναμένεται αύξηση της γραφειοκρατίας για τους ξένους εργαζόμενους ενώ θα τεθεί σε αμφισβήτηση και το νομικό πλαίσιο που διέπει την παραμονή και εργασία των ήδη εγκατεστημένων μεταναστών στη χώρα.
Από την πλευρά της, η Ευρωπαική Επιτροπή σε σχετική της ανακοίνωση σημείωσε ότι λυπάται για το αποτέλεσμα και ότι θα επανεξετασει τις σχέσεις της με τη χώρα. 

Σχόλια