Δημοψήφισμα για τη νομιμοποίηση του διαζυγίου στη Μάλτα

0

Η Μάλτα παραμένει σήμερα η μοναδική χώρα της Ευρώπης στην οποία εξακολουθεί να μην επιτρέπεται το διαζύγιο,
ενώ σχεδόν όλοι οι γάμοι των Μαλτέζων τελούνται στην εκκλησία.Συνεπως, σε αυτό το περιβάλλον κρίσμιο θεωρείται το
χθεσινό δημοψήφισμα για τη νομιμοποίηση του διαζυγίου, σχετικά με το βαθμό επιρροής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στη μικρή χώρα της Μεσογείου.   

Αν και σήμερα έχει αυξηθεί το ποσοστό των διαλυμένων γάμων όπως και ο περιπτώσεις συγκατοικησης, τα ζευγάρια έχουν τη δυνατότητα να χωρίσουν χωρίς να διατηρούν το δικαίωμα τέλεσης κι άλλου γάμου στη συνέχεια.Επίσης, τα Εκκλησιαστικά δικαστήρια σπανίως προχωρούν στην ακύρωση κάποιου γάμου, ενώ συνήθως η σχετική διαδικάσία διαρκεί αρκετά χρόνια.

Σήμερα, μόνο τα διαζύγια που έχουν εκδοθεί σε χώρες του εξωτερικού αναγνωρίζονται στη Μάλτα.

Οι σχετικες δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι το αποτέλεσμα είναι αμφίρροπο, αφού το 40% των ψηφοφόρων δήλωνε ότι δεν είχει ακόμη αποφασίσει. Τα επίσημα αποτελέσματα αναμένονται να ανακοινωνθούν σήμερα.
 

Σχόλια