Δημοσιεύτηκε η ετήσια έκθεση της ανθρωπιστικής οργάνωσης “Human Rights Watch”

0

Oι υπεύθυνοι της HRW εξέτασαν τις πρακτικές 90 χωρών για το χρονικό διάστημα από το τέλος του 2011 έως το Νοέμβριο του 2012. Η έκθεση [PDF] επικεντρώνεται στην κατάσταση που επικρατεί στις χώρες της Μέσης Ανατολής, ιδίως μετά την Αραβική Άνοιξη. Οι κυβερνήσεις των κρατών καλούνται να αναλάβουν συγκεκριμένες δράσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πιο συγκεκριμένα, ζητείται από τα κράτη να εστιάσουν στο σεβασμό των δικαιωμάτων των γυναικών, στην ενίσχυση της ελευθερίας του λόγου ενώ παράλληλα, τα ανεπτυγμένα κράτη καλούνται να στηρίξουν τις σχετικές πρωτοβουλίες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επικρίνονται για την εκτεταμένη χρήση της θανατικής ποινής, για τη συνέχιση της λειτουργίας των φυλακών του Guantanamo ενώ «κατηγορούνται» και για την επιβολή της ποινής της ισόβιας κάθειρξης σε ανηλίκους. Τα ευρωπαϊκά κράτη φαίνεται, σύμφωνα με την έκθεση, να έχουν εστιάσει στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης εις βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τονίζεται ότι οι κυβερνήσεις των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αναλάβουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την προστασία των παράνομων μεταναστών και των αιτούντων ασύλου.

Παρ’ όλα αυτά, αναγνωρίζεται ότι γίνονται σημαντικές προσπάθειες σε αυτό τον τομέα. Συγκεκριμένη αναφορά γίνεται και στη χώρα μας. Η Ελλάδα φαίνεται να εφαρμόζει πρακτικές διακριτικής μεταχείρισης σε βάρος των μεταναστών παραβιάζοντας τα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Ειδική μνεία γίνεται και σε μια σειρά αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), με τις οποίες η χώρα μας καταδικάστηκε για απάνθρωπη μεταχείριση μεταναστών. Επίσης, τονίζεται η αύξηση των κρουσμάτων ρατσισμού και ξενοφοβίας. Τέλος, στο επίκεντρο της HRW βρέθηκαν και η Ρωσία, το Μεξικό, η Κολομβία, η Αργεντινή, η Κίνα, η Κορέα κ.α.

Σχόλια