Διπλωματική και προξενική προστασία των πολιτών της ΕΕ

0

Δεδομένου ότι σε 107 χώρες τα κράτη μέλη που διαθέτουν διπλωματική και προξενική εκπροσώπηση δεν υπερβαίνουν τα 10, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε ορισμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που εγκυμονεί αυτή η κατάσταση.

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με εισηγητή τον ευρωβουλευτή της ΝΔ, Ιωάννη Βαρβιτσιώτη η Κομισιόν έχει στόχο να θέσει «τις βάσεις για ένα γνήσιο εναρμονισμένο θεμελιώδες δικαίωμα της διπλωματικής και προξενικής προστασίας για κάθε πολίτη της ΕΕ».

Η έκθεση περιλαμβάνει τις θέσεις των ευρωβουλευτών σε σχέση με την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για την διπλωματική και προξενική προστασία των υπηκόων της ΕΕ στις τρίτες χώρες.

Το άρθρο 20 της Συνθήκης ΕΚ θεσπίζει το δικαίωμα για κάθε πολίτη της Ένωσης, σε περίπτωση που το κράτος μέλος του δεν διατηρεί πρεσβεία ή προξενική υπηρεσία στο έδαφος τρίτης χώρας, να απολαύει της διπλωματικής και προξενικής προστασίας κάθε κράτους μέλους που εκπροσωπείται στην εν λόγω τρίτη χώρα, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των υπηκόων του κράτους αυτού.

Κατά την άποψη των ευρωβουλευτών, με την Πράσινη Βίβλο της η Επιτροπή προτίθεται «να συμβάλλει στο να δοθεί συγκεκριμένη ώθηση στο άρθρο 20, το οποίο που αγνοείται ευρύτατα».

Ενόψει της υιοθέτησης της έκθεσής του από την ολομέλεια ο επικεφαλής των ευρωβουλευτών της ΝΔ προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Υποστηρίζω και ενθαρρύνω την πρωτοβουλία αυτή. Η δυνατότητα παροχής της εν λόγω προστασίας θα δώσει ένα ισχυρό μήνυμα επιβεβαίωσης και ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ταυτότητας και αλληλεγγύης στους Ευρωπαίους πολίτες. Δημιουργείται με τον τρόπο αυτό ένα πραγματικό δικαίωμα για τον ευρωπαίο υπήκοο. Αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον την συνέχεια των προτάσεων της Επιτροπής επί του θέματος».

Οι ευρωβουλευτές καλούν επίσης την Επιτροπή να προβεί στην καθιέρωση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης που θα αναγράφεται, μαζί με το άρθρο 20 της Συνθήκης ΕΚ, στα διαβατήρια των πολιτών της Ένωσης.

Με το μέτρο αυτό θα επιτρέπεται σε κάθε πολίτη της Ένωσης να συνδέεται με ένα κέντρο πληροφοριών που θα του επιτρέπει να λάβει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες και ιδίως έναν ενημερωμένο κατάλογο με τα στοιχεία των πρεσβειών και προξενείων των κρατών μελών στα οποία έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί,
Οι ευρωβουλευτές ζητούν, επίσης, την δημιουργία μιας εναρμονισμένης ιστοθέσης με πληροφορίες προς τους ταξιδιώτες, οι οποίες να αποτελούν σύνοψη και/ή συγκέντρωση των οδηγιών προς τους ταξιδιώτες που εκδίδει κάθε κράτος μέλος. Τέλος προτείνουν την αύξηση της ευαισθητοποίησης μεταξύ των πολιτών της ΕΕ που ταξιδεύουν σε χώρες εκτός της ΕΕ, ιδίως στα αεροδρόμια και στους λιμένες μέσω ταξιδιωτικών γραφείων ή πρακτόρων, στα εισιτήρια και μέσω εθνικών υπηρεσιών που ασχολούνται με τα ταξίδια και τον τουρισμό.

Σχόλια