Δραστικές αλλαγές στον υπολογισμό του ΦΠΑ από την ΕΕ

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να προτείνει στους 25 μία «δραστική» μεταρρύθμιση στο καθεστώς του ΦΠΑ προκειμένου να περιορισθούν οι φορολογικές απάτες στις εσωτερικές συναλλαγές στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.

Οι Βρυξέλλες ενδέχεται να υποβάλουν τις προτάσεις τους στους υπουργούς Οικονομίας της ΕΕ κατά την ερχόμενη μηνιαία σύνοδό τους, στις 7 Ιουνίου.

«Πριν το καλοκαίρι, επιθυμία μας είναι να καταθέσουμε το σχετικό νομοσχέδιο, ουσιαστικά ένα σχέδιο επικοινωνίας, που δεν θα έχει νομική ισχύ, αλλά θα περιέχει κάποιες ιδέες που θα μπορούσαν να εξετασθούν στο συμβούλιο της ΕΚΟΦΙΝ, και θα μπορούσαν να θέσουν τις ορίζουσες για μία επιπλέον επεξεργασία», τονίζει ο Κόβατς.

Το ενδοκοινοτικό εμπόριο εξαιρείται από τον ΦΠΑ, που υπολογίζεται μόνον κατά την τελική κατανάλωση σε κάθε χώρα. Ο Κόβατς υποστηρίζει πως θα πρέπει στο μέλλον να πληρώνεται σε κάθε χώρα και σε κάθε βήμα της παραγωγής, αντί για την πληρωμή του στην χώρα τελικής διάθεσης του προϊόντος. Συνεπώς, οι χώρες εισαγωγής θα παραλαμβάνουν τον ΦΠΑ που θα συσσωρεύεται κατά τα διαδοχικά στάδια της συναλλαγής από τις χώρες όπου δραστηριοποιούνται οι προμηθευτές τους.

Η Κομισιόν θα προτείνει τρείς πιθανές λύσεις: την ενίσχυση των υπαρχόντων εθνικών ελέγχων, το σύστημα της «αντίστροφης φορολόγησης» που εφαρμόζεται στη Βρετανία, τη Γερμανία και την Αυστρία, και τέλος τη λύση Κόβατς.

Σχόλια