Δύο νέες κοινοτικές οδηγίες επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις

0

Αλλάζει δραματικά το τοπίο στις εργασιακές σχέσεις με τις δύο κοινοτικές οδηγίες που αναμένεται να εγκριθούν εντός του 2006, κατά τη διάρκεια της φιλανδικής προεδρίας, καθώς ήδη έχει γίνει η «πρώτη ανάγνωσή» τους στο Eυρωκοινοβούλιο και έχουν εγκριθεί από το συμβούλιο των Υπουργών.

Οι οδηγίες περιλαμβάνουν τροποποιήσεις στον εργασιακό χώρο, σύμφωνα με τις οποίες οι εργαζόμενοι θα αμείβονται με τον μισθό της χώρας από την οποία προέρχονται και όχι με βάση το νόμο της χώρας στην οποία δραστηριοποιούνται, ενώ αυξάνεται ο εβδομαδιαίος χρόνος απασχόλησης από 48 σε 65 ώρες χωρίς την καταβολή υπερωριών, ο οποίος με «ατομική ρήτρα εξαίρεσης» μεταξύ εργοδότη – εργαζόμενου μπορεί να φθάνει και τις 75 ώρες εβδομαδιαίως.

Ουσιαστικά στην πρώτη περίπτωση επανέρχεται δριμύτερη η οδηγία Mπολκεστάιν, ενώ οι προωθούμενες ρυθμίσεις αφορούν στις Yπηρεσίες Γενικού Oικονομικού Συμφέροντος (YΓOΣ) με αρμοδιότητα όμως των κρατών μελών ως προς τον ορισμό, τον τρόπο οργάνωσης και την χρηματοδότησής τους.

Ωστόσο αναμένεται αύξηση των προσφυγών στο Δικαστήριο των Eυρωπαϊκών Kοινοτήτων, καθώς η νομική ασάφεια αναφορικά με το ποιο δίκαιο εφαρμόζεται στην περίπτωση διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών ενέχει σημαντικούς κινδύνους κατά τη λειτουργία της εν λόγω οδηγίας.

Σχόλια