ΕΔΑΔ: 60 χρόνια από τη θέση σε ισχύ της ΕΣΔΑ

0

Τη συμπλήρωση 60 χρόνων από τη θέση σε ισχύ της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), γιορτάζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), στο Στρασβούργο.

Η ΕΣΔΑ υιοθετήθηκε υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης το 1950 με σκοπό την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Υπολογίζεται, ότι από το 1953 έως σήμερα, έχουν υποβληθεί στην κρίση του ΕΔΑΔ 500.000 προσφυγές σχετικά με δικαιώματα που απορρέουν από τη Σύμβαση, ενώ έχουν εκδοθεί 16.500 δικαστικές αποφάσεις.
Ο Πρόεδρος του ΕΔΑΔ, Dean Spielmann εξέφρασε την ικανοποίησή του από τα 60 χρόνια εφαρμογής της Σύμβασης, δηλώνοντας ότι, το Δικαστήριο θα συνεχίσει το έργο του, σεβόμενο την ΕΣΔΑ, ως θεμέλιο λίθο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και ειρήνης.
 

Σχόλια