ΕΔΑΔ: Αναβολή 2.000 υποθέσεων σχετικών με το δικαίωμα ψήφου των καταδικασθέντων στη Μ. Βρετανία

0

Το ΕΔΑΔ, με την πρώτη απόφασή του επί σχετικής προσφυγής το 2005 (υπόθεση Hirst v. United Kingdom), έκρινε ότι η καθολική απαγόρευση του δικαιώματος ψήφου των φυλακισμένων, χωρίς να συνεκτιμάται η φύση ή η σοβαρότητα του αδικήματος, συνιστά παραβίαση των προβλεπόμενων στο άρθρο 3 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (δικαίωμα σε ελεύθερες εκλογές).

Στην απόφαση του ΕΔΑΔ δεν προβλέπονταν συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές προς τις βρετανικές αρχές καθώς, όπως είχε επισημανθεί, υπάρχουν πολλοί τρόποι οργάνωσης του εκλογικού συστήματος και επαφίεται στην ευχέρεια των κυβερνήσεων να διαμορφώσουν τους δικούς τους κανόνες.

Το ΕΔΑΔ έκρινε ότι καλό θα ήταν να αναβάλει την εκδίκαση των υπόλοιπων υποθέσεων, μετά την κατάθεση νομοσχεδίου από τό βρετανικό Υπουργικό Συμβούλιο, σχετικά με τη δυνατότητα ψήφου ορισμένων εκ των καταδικασθέντων. Ειδικότερα, με το σχέδιο νόμου προβλέπονται τρεις εναλλακτικές λύσεις, απαγόρευση του δικαιώματος ψήφου σε όσους καταδικάσθηκαν σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και άνω, απαγόρευση σε όσους καταδικάσθηκαν σε φυλάκιση άνω των έξι μηνών και τέλος, διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΕΔΑΔ, οι υποθέσεις αναβάλλονται έως 30 Σεπτεμβρίου 2013 και ανάλογα με τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου του νομοσχεδίου, θα ληφθεί εκ νέου απόφαση από τους Δικαστές του ΕΔΑΔ σχετικά με την πρόοδο των δικών.

Σχόλια