ΕΔΑΔ: Αντίθετη με την ΕΣΔΑ η απαγόρευση επικοινωνίας γονέα-τέκνου εξαιτίας των θρησκευτικών του πεποιθήσεων

0

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με απόφασή του [PDF, Δ. Τύπου], έκρινε ότι η πλήρης στέρηση επικοινωνίας του ενός γονέα με το τέκνο του, μετά από διαζύγιο των συζύγων, εξαιτίας των θρησκευτικών του πεποιθήσεων συνιστά παραβίαση του άρθρου 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με το οποίο προβλέπεται απαγόρευση των διακρίσεων καθώς και του άρθρου 8, με το οποίο κατοχυρώνεται το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, ο προσφεύγων Péro Vojnity ανήκει στο θρησκευτικό δόγμα της «Συνόδου της Πίστης» («Hit Gyülekezete») και όταν χώρισε με τη σύζυγό του, τα ουγγρικά δικαστήρια του απαγόρευσαν την επικοινωνία με το γιο του, καθώς υποστηρίχθηκε ότι επιχειρούσε να τον προσηλυτίσει. Ο P. Vojnity προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ζητώντας να αναγνωριστεί παραβίαση των άρθρων 8, 9 και 14 της ΕΣΔΑ, με τα οποία κατοχυρώνονται το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, η ανεξιθρησκία και η απαγόρευση των διακρίσεων, αντίστοιχα.

Το Δικαστήριο δέχθηκε ότι η επικοινωνία των γονέων με τα τέκνα τους, μετά τη λύση του γάμου, αποτελεί συστατικό στοιχείο της οικογενειακής ζωής και η αποστέρηση του σχετικού δικαιώματος εξαιτίας των θρησκευτικών πεποιθήσεων του ενός γονέα συνιστά διακριτική μεταχείριση, η οποία, προκειμένου να θεωρηθεί δικαιολογημένη, θα πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικές και εύλογες αιτίες. Το ΕΔΑΔ επεσήμανε ότι δεν παρουσιάστηκαν επαρκείς αποδείξεις, βάσει των οποίων να προκύπτει ότι πράγματι οι θρησκευτικές πεποιθήσεις του P. Vojnity έθεσαν σε κίνδυνο την ανάπτυξη και τη διαπαιδαγώγηση του τέκνου.

Επίσης, οι δικαστές υπογράμμισαν ότι είχε επιβληθεί πλήρης απαγόρευση επικοινωνίας πατέρα-γιου, χωρίς την πρόβλεψη εναλλακτικών λύσεων,, όπως η επικοινωνία υπό επιτήρηση. Τέλος, το Δικαστήριο κατέληξε τονίζοντας ότι το επιβληθέν μέτρο ήταν δυσανάλογο σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό και αναγνώρισε παραβίαση της διάταξης του άρθρου 14 της ΕΣΔΑ σε συνδυασμό με το άρθρο 8. Καταδίκασε δε, την Ουγγαρία να καταβάλει στον προσφεύγοντα 12.500 ευρώ ως αποζημίωση για ηθική βλάβη και 3.000 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα.

Σχόλια