ΕΔΑΔ: Αντίθετη με την ΕΣΔΑ η διαδικασία ορκοδοσίας στα ελληνικά δικαστήρια

0

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), εκδικάζοντας προσφυγή των μελών του ελληνικού τμήματος της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Παρατηρητήριο Ελσίνκι», έκρινε ότι η υποχρέωση των μαρτύρων για αποκάλυψη των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων ενώπιον του Δικαστηρίου συνιστά παραβίαση του άρθρου 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), στο οποίο προβλέπεται ο σεβασμός της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας της έκφρασης.

Ειδικότερα, οι οκτώ προσφεύγοντες υποστήριξαν ότι η διαδικασία της ορκοδοσίας ενώπιον των Δικαστηρίων παραβιάζει το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής (άρθρο 8 ΕΣΔΑ), της ελευθερία της έκφρασης, της συνείδησης και τη θρησκευτική ελευθερία (άρθρο 9 ΕΣΔΑ) και συνιστά παραβίαση της απαγόρευσης των διακρίσεων, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 14 ΕΣΔΑ.

Επίσης, οι προσφεύγοντες ισχυρίστηκαν ότι η παρουσία θρησκευτικών συμβόλων στις αίθουσες των δικαστηρίων καθώς και το γεγονός ότι η πλειονότητα των Ελλήνων Δικαστών είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι, δημιουργούν αμφιβολίες για την αμεροληψία των αποφάσεών τους. Το ΕΔΑΔ κατέληξε ότι η πρακτική που ακολουθείται από τα ελληνικά Δικαστήρια παραβιάζει τη διάταξη του άρθρου 9 της ΕΣΔΑ ενώ αναγνώρισε παραβίαση και του άρθρου 13, στο οποίο προβλέπεται το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής. Τέλος, το Δικαστήριο επιδίκασε 500 ευρώ συνολικά για τα δικαστικά έξοδα των προσφευγόντων.

Σχόλια