ΕΔΑΔ: Αποζημίωση 1,9 δισ. ευρώ στους μετόχους της Yukos από τη Ρωσία

0

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε ότι η Ρωσία οφείλει να καταβάλει στους πρώην μετόχους του πετρελαϊκού ομίλου Yuκοs το ποσόν του 1.866.104.634 ευρώ, ως αποζημίωση για ηθική βλάβη σχετικά με παρατυπίες που σημειώθηκαν κατά τη διαδικασία φορολογικού ελέγχου κατά της εταιρείας το 2000.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που έχει επιδικαστεί στην ιστορία του Δικαστηρίου, ενώ οι πρώην μέτοχοι ζητούσαν πολύ μεγαλύτερο ποσό – περί τα 38 δισεκατομμύρια ευρώ- στο πλαίσιο της δικαστικής αυτής διαδικασίας, επί της οποίας το Δικαστήριο αποφάνθηκε για την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης της Μόσχας, τον Σεπτέμβριο του 2011.

Οι δικαστές έκριναν, ότι η διαπίστωση της παραβίασης συνιστούσε από μόνη της επαρκή δίκαιη ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη ο όμιλος Yukos.

Τέλος, σύμφωνα με την απόφαση η Ρωσία θα πρέπει να καταβάλει επιπλέον 300.000 ευρώ για δικαστικά έξοδα και δαπάνες στον όμιλο Yukos.

Η απόφαση
Oao Neftyanaya Kompaniya Yukos v. Russia (application no. 14902/04)