ΕΔΑΔ: Αυθαίρετη η κράτηση της Tymoshenko

0

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εξετάζοντας την προσφυγή της πρώην Πρωθυπουργού της Ουκρανίας, Yuliya Tymoshenko, έκρινε ότι πράγματι υφίσταται παραβίαση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αναφορικά με τις συνθήκες κράτησής της, ενώ και η προσωρινή κράτησή της κρίθηκε αυθαίρετη.

Ειδικότερα, το ΕΔΑΔ έκρινε [Link] κατά πλειοψηφία ότι οι άθλιες συνθήκες της προσωρινής κράτησης της Tymoshenko καθώς και η ανεπαρκής παροχή της αναγκαίας ιατρικής φροντίδας παραβιάζουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 5 παρ. 1 (δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια), 5 παρ.4 (δικαίωμα προσφυγής στο δικαστήριο λόγω στέρησης της ελευθερίας συνεπεία συλλήψεως – κρατήσεως), 5 παρ. 5 (δικαίωμα αποζημίωσης λόγω παράνομης κράτησης) και στο άρθρο 18 (όρια στη χρήση των περιορισμών επί δικαιωμάτων) της ΕΣΔΑ, ενώ κατά πλειοψηφία, αποφασίστηκε ότι δεν υφίσταται παραβίαση του άρθρου 3 της Σύμβασης (απαγόρευση των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης μεταχείρισης).

Η πρώην Πρωθυπουργός της Ουκρανίας προσέφυγε στο ΕΔΑΔ το 2011, επικαλούμενη νομικά σφάλματα στην απόφαση της προσωρινής κράτησης και έκανε λόγο για άθλιες συνθήκες εντός των φυλακών και για ελλιπή παροχή ιατρικής φροντίδας, παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ενώ, υποστήριξε ότι η απόφαση για την κράτησή της ήταν πολιτικά υποκινούμενη.

Η επταμελής σύνθεση του Δικαστηρίου έκρινε, κατά πλειοψηφία, ότι οι περιγραφόμενες συνθήκες κράτησης δε δικαιολογούν να γίνει δεκτή παραβίαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ. Παρ’ όλα αυτά, κρίθηκε ότι η προσωρινή κράτηση ήταν παράνομη και αυθαίρετη καθώς δεν είχε οριστεί ακριβές χρονικό διάστημα κράτησης, ενώ διαπιστώθηκε ότι η πρακτική των Ουκρανικών Αρχών ερχόταν σε αντίθεση με τις ως άνω αναφερθείσες διατάξεις της Σύμβασης.

Τέλος, σημειώνεται ότι το Δικαστήριο δεν καταδίκασε την Ουκρανία σε καταβολή αποζημίωσης στην Tymoshenko καθώς δεν είχε περιληφθεί σχετικό αίτημα στο δικόγραφό της.

Σχόλια