ΕΔΑΔ: Η καταδίκη για προσβολή πολιτικού προσώπου συνιστά παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης

0

Σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, το 2008, ο Hervé Eon, κατά την επίσκεψη του Προέδρου N. Sarkozy στην πόλη Laval της Γαλλίας, εμφανίστηκε με πανό, στο οποίο αναγραφόταν η φράση «Casse toi pov’con».

Να σημειωθεί ότι την ίδια προσβλητική φράση είχε χρησιμοποιήσει έξι μήνες νωρίτερα ο ίδιος ο Πρόεδρος απευθυνόμενος σε πολίτη.

Το Πρωτοδικείο της πόλης καταδίκασε τον H. Eon για προσβολή του Προέδρου της χώρας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο για την Προστασία του Τύπου. Επίσης, όπως επισημάνθηκε στη δικαστική απόφαση, με την επανάληψη της φράσης, ο κατηγορούμενος αποσκοπούσε στην προσβολή του Προέδρου. Στη συνέχεια, απερρίφθησαν τόσο η έφεση όσο και η αναίρεση του H. Eon.

Ο τελευταίος προσέφυγε στο ΕΔΑΔ ζητώντας να αναγνωριστεί ότι με τις ανωτέρω καταδίκες παραβιάζεται το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης, όπως αυτό κατοχυρώνεται με το άρθρο 10 της ΕΣΔΑ.

Το Δικαστήριο αρχικά προχώρησε σε στάθμιση ανάμεσα στο δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης – δικαίωμα της ελεύθερης συζήτησης θεμάτων κοινωνικού ενδιαφέροντος και της προστασίας της φήμης των πολιτικών προσώπων.

Το ΕΔΑΔ έκρινε [Link] κατά πλειοψηφία ότι με την αναπαραγωγή της φράσης του Προέδρου, ο προσφεύγων δεν είχε ως στόχο την πραγματοποίηση μιας προσωπικής επίθεσης εναντίον του. Αντίθετα, θεωρήθηκε ότι η κριτική του H. Eon ήταν αμιγώς πολιτικού χαρακτήρα.Υπό το πρίσμα του αρθρ. 10 ΕΣΔΑ υπάρχει μικρό περιθώριο στην επιβολή περιορισμών στην ελευθερία της έκφρασης στον πολιτικό χώρο. Το Δικαστήριο τόνισε ότι οι πολιτικοί υπόκεινται σε δημόσιο έλεγχο και θα πρέπει να εμφανίζουν μεγαλύτερο βαθμό ανοχής στην κριτική που τους ασκείται. Η δε επανάληψη της φράσης του Προέδρου Ν. Sarkozy από τον H. Eon έγινε με «σατιρική» διάθεση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην απόφαση και κάθε περιορισμός του δικαιώματος έκφρασης θα πρέπει να πραγματοποιείται με μεγάλη φειδώ.

Συνεπώς, το ΕΔΑΔ έκρινε ότι η καταδίκη του H. Eon υπήρξε δυσανάλογη σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό και αδικαιολόγητη, στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής κοινωνίας.

Σχόλια