ΕΔΑΔ: η Ελλάδα καθυστερεί στην εφαρμογή των αποφάσεων

0

Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης,  εννέα χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, καθυστερούν αδικαιολόγητα να εφαρμόσουν τις τελεσίδικες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ).
Ειδικότερα, οι εννέα επί συνόλου 47 χωρών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ), που καθυστερούν αδικαιολόγητα την εφαρμογή των τελεσίδικων αποφάσεων του  ΕΔΑΔ είναι οι εξής: Ελλάδα, Βουλγαρία, Ιταλία, Μολδαβία, Ουκρανία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, και Τουρκία..

Όπως δήλωσε ο Επίτροπος Τόμας Χάμαρμπεργκ, η κατάσταση είναι ανησυχητική, δεδομένου ότι η άμεση εφαρμογή των αποφάσεων του Δικαστηρίου από τα κράτη-μέλη είναι βασική προϋπόθεση για την μεταφορά των προτύπων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο εσωτερικό – εθνικό δίκαιο της κάθε χώρας-μέλους.

Άλλωστε αυτός είναι και ο λόγος που τα κράτη-μέλη έχουν αναλάβει και σχετική υποχρέωση, να συμμορφώνονται δηλ. έγκαιρα με τις τελεσίδικες αποφάσεις του Δικαστηρίου και να καταβάλλουν σε σύντομο χρονικό διάστημα τις επιδικαζόμενες αποζημιώσεις στους δικαιωθέντες.
 

Σχόλια