ΕΔΑΔ: Καταδίκη Βουλγαρίας για παραβίαση του δικαιώματος κρατουμένου στην εκπαίδευση

0

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) καταδίκασε τη Βουλγαρία για παραβίαση του δικαιώματος στην εκπαίδευση ενός προφυλακισμένου.

Στο ΕΔΑΔ προσέφυγε ο 37χρονος Βέλιο Βέλεφ κατά της Βουλγαρίας, ο οποίος ισχυριζόταν ότι κακώς οι βουλγαρικές Αρχές του απαγόρευσαν να συνεχίσει τις σπουδές του στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση ενόσω ήταν προφυλακισμένος για 29 μήνες, από τον Οκτώβριο του 2004 που συνελήφθη.

Το Δικαστήριο, εκδικάζοντας την προσφυγή του, έκρινε ότι η εν λόγω απαγόρευση συνιστά παραβίαση του δικαιώματος πρόσβασης στην εκπαίδευση που κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι δικαστές έκριναν, ότι οι λόγοι που επικαλέστηκαν οι Αρχές της Βουλγαρίας, για να δικαιολογήσουν την απαγόρευση συμμετοχής του Βέλεφ στο σχολείο της φυλακής, δεν ήταν σαφείς από νομικής και οικονομικής απόψεως.

Υπογραμμίζεται επίσης, ότι παρότι το άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου 1 της Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν υποχρεώνει τα κράτη να δημιουργήσουν σχολεία για τους κρατούμενους, ωστόσο, – όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση – όταν λειτουργεί ήδη σχολείο στη φυλακή, το να απαγορεύεται σε κρατουμένους να το παρακολουθούν, συνιστά αυθαίρετο και παράλογο περιορισμό.

Το Δικαστήριο καταδίκασε τη Βουλγαρία σε 2.000 ευρώ αποζημίωση για ηθική βλάβη στον Βέλεφ και 1.406 ευρώ, για την κάλυψη των δικαστικών εξόδων.

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{“itemid”:[“001-144131”]}