ΕΔΑΔ: Καταδίκη της Ελλάδας για ελλιπή προστασία της θρησκευτικής συνείδησης

0

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την Ελλάδα, με αφορμή την πρακτική που ακολουθούν τα δικαστήρια της χώρας, υποχρεώνοντας τους μάρτυρες να φανερώνουν τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις.
Οι προσφεύγοντες ενώπιον του ΕΔΑΔ υποστηρίζουν ότι κάθε φορά που η εμφάνισή τους σε ανακριτική ή δικαστική αρχή απαιτούσε την ορκοδοσία τους, ο αρμόδιος δικαστής, κατά το άρθρο 218 του κώδικα ποινικής δικονομίας, τους καλούσε να θέσουν το χέρι επί του Ευαγγελίου και να ορκισθούν. Οι προσφεύγοντες έπρεπε τότε να πληροφορήσουν τον δικαστή ότι δεν ήσαν Χριστιανοί Ορθόδοξοι και ότι επιθυμούσαν, κατόπιν τούτου, να εξετασθούν χωρίς όρκο, με επίκληση της τιμής και της συνείδησής τους. Με τη δήλωσή τους όμως αυτή οι προσφεύγοντες αναγκάζονταν να φανερώνουν τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, μόνο και μόνο για να διορθωθεί το «έντυπο» της κατάθεσής τους, στο οποίο αναγράφεται πάντα το θρήσκευμα «Χριστιανός Ορθόδοξος».
Το Δικαστήριο του Στρασβούργου δέχθηκε ως βάσιμη την προσφυγή, διαπιστώνοντας ότι υπήρξε παραβίαση των άρθρων 9 και 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, από τις ελληνικές αρχές, λόγω του ότι υποχρέωσαν τους προσφεύγοντες να φανερώσουν τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις κατά τη διαδικασία της ένορκης εξέτασής τους και ότι δεν έχει θεσπισθεί στην Ελλάδα αποτελεσματική προσφυγή στο εσωτερικό της δίκαιο προς προστασία του εν λόγω δικαιώματος των προσφευγόντων. Και με βάση αυτές τις παραδοχές, υποχρέωσε την Ελλάδα να πληρώσει και στους τρεις προσφεύγοντες από κοινού το συνολικό ποσό των 15.000 ευρώ για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.

Σχόλια