ΕΔΑΔ: Καταδίκη της Μ. Βρετανίας για μη επανεξέταση ποινής ισόβιας κάθειρξης

0

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) έκρινε, ότι θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα επανεξέτασης της ποινής, προκειμένου για καταδικαστικές σε ισόβια κάθειρξη αποφάσεις, μετά την έκτιση ικανού μέρος της ποινής.

Ειδικότερα, το Δικαστήριο, επιλαμβανόμενο της υποθέσεως Vinter και άλλων εναντίον Ηνωμένου Βασιλείου, έκρινε, ότι η έλλειψη δυνατότητας επανεξέτασης επιβληθείσας ποινής ισόβιας κάθειρξης, συνιστά παραβίαση του αρ.3 της ΕΣΔΑ, με το οποίο απαγορεύεται η απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση των κρατουμένων.

Οι τρεις προσφεύγοντες είχαν καταδικαστεί για περισσότερους από έναν φόνους έκαστος και τους είχε επιβληθεί η ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Παρόμοια αιτήματά τους είχαν απορριφθεί στο παρελθόν, ωστόσο η Ολομέλεια του ΕΔΑΔ, δέχθηκε τελικώς κατά πλειοψηφία τους ισχυρισμούς τους, συνεκτιμώντας το γεγονός, ότι στα περισσότερα κράτη-μέλη της Ένωσης παρέχεται η δυνατότητα επανεξέτασης της ποινής ισόβιας κάθειρξης μετά την παρέλευση 25 ετών. Μάλιστα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση [PDF] του Δικαστηρίου, το δικαίωμα αναθεώρησης της ισόβιας ποινής μετά από 25 χρόνια χορηγείται και βάσει του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Ρώμης, το οποίο έχει συνυπογράψει η συντριπτική πλειοψηφία των 47 κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης.