ΕΔΑΔ: Καταδίκη της Ουγγαρίας για υπερφορολόγηση αποζημίωσης απόλυσης

0

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) καταδίκασε την Ουγγαρία για προσβολή του ατομικού δικαιώματος στην περιουσία.
Η υπόθεση αφορά στην προσφυγή του Ούγγρου πολίτη R.S εναντίον του ουγγρικού δημοσίου. Ο προσφεύγων, δημόσιος υπάλληλος, απολύθηκε από την κρατική εταιρεία, όπου υπηρετούσε, μετά από 11 χρόνια εργασίας στη συγκεκριμένη θέση και έλαβε την προβλεπόμενη στο νόμο αποζημίωση. Ωστόσο, στη νέα οικονομική και φορολογική νομοθεσία, την οποία υιοθέτησε η Ουγγαρία το 2010, προβλέπεται επιβολή ειδικού φόρου 98% σε συγκεκριμένα εισοδήματα εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, φόρος ο οποίος και παρακρατήθηκε και από την αποζημίωση του εν λόγω υπαλλήλου.
Το Δικαστήριο έκρινε [απόφαση link] ότι η επιβολή του συγκεκριμένου φόρου προσβάλει ευθέως το αρ.1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, σύμφωνα με το οποίο το άτομο δικαιούται ν’ απολαμβάνει ειρηνικά την περιουσία του και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν.
Το Δικαστήριο δικαίωσε τον Ούγγρο πολίτη και υποχρέωσε το ουγγρικό δημόσιο σε καταβολή 25.000 ευρώ ως αποζημίωση υλικής και ηθικής βλάβης, επιβαρύνοντάς το επιπλέον και με τις δικαστικές δαπάνες.