ΕΔΑΔ: Καταδίκη της Ρουμανίας για απάνθρωπες συνθήκες κράτησης

0

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε τη Ρουμανία, λόγω παραβίασης του άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, – απαγόρευση απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης – σε υπόθεση απάνθρωπων συνθηκών κράτησης Ρουμάνου κρατουμένου.

Ο αιτών, Gheorghe Todireasa, εκτίει, από το 2001, ποινή κάθειρξης δεκαεπτά ετών, λόγω απάτης και φοροδιαφυγής, σε διάφορα σωφρονιστικά καταστήματα της Ρουμανίας. Αντικείμενο της προσφυγής του, είναι οι απάνθρωπες συνθήκες κράτησης του, μέσω των οποίων, όπως ισχυρίζεται, παραβιάζεται το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ, στο οποίο ορίζεται ότι «Κανένα πρόσωπο δεν υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σε απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία».
 
Ο αιτών ισχυρίζεται ότι υπέστη σωματικό και ψυχικό βασανισμό λόγω των απάνθρωπων συνθηκών των φυλακών, στις οποίες κρατείτο κατά την τετραετία 2010-2014. Συγκεκριμένα, καταγγέλλει το συνωστισμό των κρατουμένων, την ελλιπή θέρμανση, τις ελαττωματικές εγκαταστάσεις υγιεινής, την ύπαρξη παρασίτων, τον ανεπαρκή φωτισμό και την έλλειψη ηλεκτροδότησης στο κελί του, την κάκιστης ποιότητας διατροφή, καθώς και τη συνεχή και αδικαιολόγητη μετακίνηση του μεταξύ των σωφρονιστικών καταστημάτων.
 
Το Δικαστήριο, δεδομένης της παντελούς έλλειψης ισχυρισμών ή αποδείξεων εκ μέρους της ρουμανικής κυβέρνησης, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Ρουμανία έχει καταδικαστεί πολλές φορές από το ΕΔΑΔ σε παρόμοιες υποθέσεις, δέχτηκε την ύπαρξη παραβίασης του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ. Συγκεκριμένα, απεφάνθη ότι «οι ανωτέρω αναφερθείσες συνθήκες κράτησης του αιτούντος, εξεταζόμενες σωρευτικά, του προκάλεσαν βλάβη η οποία ξεπερνά την αναπόφευκτη κακουχία, η οποία συμβαδίζει με την κράτηση, και άρα στοιχειοθετείται απάνθρωπη μεταχείριση», όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της ΕΣΔΑ.

Τέλος, το Δικαστήριο καταδίκασε τη Ρουμανία στην καταβολή του ποσού των 7.800 ευρώ στον αιτούντα, ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.