ΕΔΑΔ: Καταδίκη της Τουρκίας για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντιρρησιών συνείδησης

0

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε πως η Τουρκία παραβίασε τα ανθρώπινα δικαιώματα τεσσάρων Μαρτύρων του Ιεχωβά, οι οποίοι για λόγους συνείδησης, αντιτάχθηκαν στην τουρκική στρατιωτική θητεία.

Στην απόφασή του το ΕΔΑΔ, υποστήριξε τα νομικά επιχειρήματα που προέβαλαν οι προσφεύγοντες, Çağlar Buldu, Barış Görmez, Ersin Ölgün και Nevzat Umdu στην υπόθεση Buldu and Others v. Turkey (no. 14017/08).

Ως δίκαιη ικανοποίηση, το δικαστήριο καταδίκασε την Τουρκία να καταβάλλει 12.000 ευρώ στον Buldu, 15.000 ευρώ στον Görmez, 7.000 ευρώ στον Olgun και 5.000 ευρώ στον Umdu για ηθική βλάβη και 5.000 ευρώ στους Buldu, Görmez και Olgun και 3.650 ευρώ στον Umdu για δικαστικά έξοδα και δαπάνες.

Στηριζόμενοι κυρίως στο άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που αφορά την απαγόρευση της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης, όλοι οι προσφεύγοντες ισχυρίστηκαν ότι είχαν διωχθεί και καταδικαστεί εξαιτίας της άρνησής τους να υπηρετήσουν στο στρατό και διαμαρτυρήθηκαν για τη μεταχείριση που είχαν υποστεί κατά τη διάρκεια της εν λόγω διαδικασίας.

Ισχυρίστηκαν επίσης ότι οι ποινικές καταδίκες τους παραβίαζαν το άρθρου 9 της ΕΣΔΑ που κατοχυρώνει την ελευθερία σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας.

Τέλος, ο Görmez, στηριζόμενος στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ για το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, κατήγγειλε ότι είχε δικαστεί, ως απλός πολίτης, από δικαστήριο που η σύνθεσή του αποτελούνταν αποκλειστικά από στρατιωτικό προσωπικό.

Στην απόφασή του, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε ότι πράγματι υπήρξαν παραβιάσεις των άρθρων 3 και 9 για τους προσφεύγοντες, ενώ για τον Görmez, υπήρξε παραβίαση και του άρθρου 6 § 1, λόγω της έλλειψης ανεξαρτησίας και αμεροληψίας του στρατιωτικού δικαστηρίου.
 

Σχόλια