ΕΔΑΔ: Καταδίκη της Τουρκίας για παραβίαση δικαιωμάτων καθηγητή νομικής

0

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Τουρκία παραβίασε τα ανθρώπινα δικαιώματα καθηγητή νομικής, ο οποίος επέκρινε απόφαση των δικαστών σχετικά με πολιτικό κόμμα.

Οι δικαστές έκριναν ότι η Τουρκία δεν έπρεπε να καταδικάσει έναν καθηγητή νομικής, συντάκτη και εκδότη, για την κριτική του σε απόφαση δικαστηρίου για τη διάλυση πολιτικού κόμματος.
Το ΕΔΑΔ έκρινε ότι η επίθεση εναντίον των Τούρκων δικαστών για την απόφασή τους δεν ήταν προσωπική και ήταν εντός των αποδεκτών ορίων ορίων κριτικής της ιδιότητας του προσφεύγοντα.

Στην απόφαση για την υπόθεση Mustafa Erdoğan and Others v. Turkey (application no. 346/04), η οποία δεν είναι οριστική, το Δικαστήριο έκρινε ομόφωνα, ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 10 για το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Ο καθηγητής νομικής, προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, διότι τα τουρκικά δικαστήρια τον καταδίκασαν στην καταβολή αποζημίωσης σε τρεις δικαστές του Συνταγματικού Δικαστηρίου, λόγω προσβολής τους μέσω άρθρου περιοδικού με το οποίο σχολίαζε την απόφασή τους σχετικά με τη διάλυση ενός πολιτικού κόμματος.
Το επίμαχο άρθρο δημοσιεύτηκε σε ένα τριμηνιαίο νομικό περιοδικό το 2001.

Οι προσφεύγοντες είναι ο Mustafa Erdoğan, Τούρκος υπήκοος, γεννηθείς το 1956, ο Haluk Kursad Kopuzlu, Τούρκος υπήκοος επίσης, γεννηθείς το 1975 και η Liberte Α.Ş, τουρκική εταιρεία που εκδίδει το νομικό περιοδικό ‘Liberal Thinking’.

Το δικαστήριο ανέφερε ότι τα μέλη του δικαστικού σώματος πρέπει να περιμένουν ότι θα γίνουν στόχοι κριτικής ευρύτερων ορίων απ’ ότι οι υπόλοιποι πολίτες. Επίσης, υπογραμμίστηκε, η σημασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας και κυρίως η δυνατότητα πανεπιστημιακών να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους, ακόμη και αν αυτό γίνεται με αμφιλεγόμενο ή αντιλαϊκό τρόπο.
Ως προς το περιεχόμενο του άρθρου, ενώ ορισμένες από τις παρατηρήσεις που έγιναν, ήταν σκληρές, κρίθηκε ότι σε γενικές γραμμές είχαν επαρκή πραγματική βάση.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η Τουρκία πρέπει να καταβάλει στον Erdoğan, αποζημίωση ισοδύναμη με τις αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν από αυτόν στους τρεις δικαστές και 7.500 ευρώ για ηθική βλάβη.