ΕΔΑΔ: Νέα καταδίκη της Ελλάδας

0

Καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) και υποχρέωση καταβολής στον αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Γιοσάκη του ποσού των 5.000 ευρώ για ηθική βλάβη καθώς και 1.500 ευρώ για τα σχετικά δικαστικά έξοδα, αφού ουσιαστικά έκρινε βάσιμη την προσφυγή του τελευταίου. Ουσιαστικά η χώρα μας καταδικάσθηκε γιατί δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας και παραβίασε το δικαίωμα του αιτούντος σε μία δίκαιη και σύντομη δίκη, σε υπόθεσή του άσχετη με το λεγόμενο «παραδικαστικό».

Σχόλια