ΕΔΑΔ: Νέες εκδόσεις των πιο σημαντικών αποφάσεων του Δικαστηρίου

0

Νέες εκδόσεις των πιο σημαντικών υποθέσεων και αποφάσεών του, παρουσιάζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ).

Πρόκειται για μια νέα ανθολόγηση ενδιαφέρουσας νομολογίας του Δικαστηρίου, η οποία είναι διαθέσιμη, τόσο σε έντυπη, όσο και σε ψηφιακή μορφή. Οι αποφάσεις του ΕΔΑΔ που θεωρούνται από τη διεθνή πανεπιστημιακή και νομική κοινότητα, ως νομολογιακά ορόσημα, παρουσιάζονται σε έξι τόμους, ενώ την κάθε μία από αυτές, συνοδεύει μία κατατοπιστική περίληψη, η οποία περιλαμβάνει και τα «σημεία-κλειδιά» του εκάστοτε σκεπτικού.
Το ΕΔΑΔ προχώρησε επίσης στην ψηφιοποίηση όλων των προηγούμενων σχετικών εκδόσεων και οι συλλογές της νομολογίας του θα είναι πλέον διαθέσιμες και στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική βάση του Δικαστηρίου Case-Law/e-Reports.

Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου, Dean Spielmann, δήλωσε σχετικά: «Ο βαθμός συμμόρφωσης των επί μέρους εθνικών εννόμων τάξεων με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) εξαρτάται από το πόσο γνωστές και κατανοητές είναι στους εθνικούς δικαστές, οι κρίσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου ευελπιστούμε με τις παρούσες, ανανεωμένες εκδόσεις επιλεγμένης νομολογίας, να συμβάλλουμε στην εμπέδωση των αρχών που διέπουν τη λειτουργία και την κρίση του Δικαστηρίου, από τα εθνικά δικαιοδοτικά όργανα των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
 

Σχόλια